Blommande trädgren

Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor, både i våra upphandlade ramavtal och i vår konsultverksamhet inom LOU.

Sommaren närmar sig sitt slut, men inte hänger vi läpp för det! I höst fortsätter vi ge järnet i allt från arbetet med hållbarhet till nya ramaval och effektiva konsulttjänster.

I vårt arbete med ramavtalen ligger fokus på hur de kan komma till störst nytta. Därför blir vi alltid glada när de fungerar bra för alla inblandade parter. 

 • 3 augusti 2017 | Upphandling | Uppföljning | Ramavtal | Pressmeddelande

  Informationssäkerhet och outsourcing av IT

  0

  I samband med outsourcingen av it-verksamhet hos Transportstyrelsen har ett antal frågeställningar aktualiserats som även är relevanta att besvara för kommuner, landsting och regioner och andra verksamheter i offentlig sektors regi. SKL har därför tagit fram rekommendationer för sina medlemmar kring hur de bör arbeta för att förhindra liknande läckor som den hos Transportstyrelsen.

 • 2 augusti 2017 | Uppföljning | Ramavtal

  Problem med felaktiga utskick från IDATA åtgärdat

  0

  För två veckor sedan drabbades patienter begränsat till tre landsting, Blekinge, Uppsala och Gävleborg av felaktig hantering av personkänsliga uppgifter. På grund av ett fel hos IDATA AB som sköter landstingens utskick gick bland annat patienters fakturor, remisser och kallelser till fel adress. Problemet är nu löst.

 • 11 juli 2017 | Upphandling | Ramavtal

  Lättare att köpa IT-utrustning med nytt ramavtal

  0

  IT-branschens stegrande utveckling gör det svårt att upphandla IT-produkter som möter modern standard till skolor och kontor. Därför är det många som sett fram emot det nya ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 som nu är klart för avrop. Vi har ställt några frågor till upphandlare Anna Larsson som har genomfört upphandlingen.

 • 27 juni 2017 | Upphandling | Ramavtal

  Kiruna först ut att avropa på högre hus

  0

  Nu ska det byggas högre hus i Kiruna som är första kommun att avropa på del B i ramavtalet Bostadshus 2016.

 • 8 juni 2017 | Arrangemang

  Almedalsveckan 2017

  I början av juli varje år möts den offentliga och privata sektorn på Sveriges största mötesplats. Dialogen är central och vi finns åter med och arrangerar tre seminarier under veckan. Vi finns på plats i Visby 3 – 6 juli.

Fler nyheter

SKL Kommentus 90 år

Här hittar du våra annonser på lediga tjänster. Du är varmt välkommen att söka till oss.

Följ oss i sociala medier

Kalendarium

SKL Kommentus UC