Följ upp avtalet för upphandlingen

Avtalsuppföljning är en viktig men ofta bortglömd och bortprioriterad del av en upphandling. Att du följer upp avtalet säkerställer att du faktiskt får det du upphandlat. Vi kan hjälpa dig med olika delar inom avtalsuppföljning.

Avgörande när du upphandlar en vara, en tjänst eller en entreprenad är att upphandlingsdokumenten innehåller både tydliga krav på både leverans och på rutiner för uppföljning.

Du kan få stöd med avtalsuppföljning

Du kan få hjälp i flera olika delar för att kunna följa upp ett avtal på bästa sätt, exempelvis:

  • intern avtalsförvaltning, såsom upprättande av avropsmallar, internutbildning om avtalet, beställningsrutiner med mera
  • leverantörsuppföljning, om leverantören sköter sig enligt avtalet, gällande exempelvis volym, kvalitet och pris
  • konfliktshantering mellan avtalsparter
  • förlängning av avtal, justering av avtalsvillkor inom gällande regelverk, indexregleringar

Ring Katariina eller kontakta oss via nedanstående formulär om du är intresserad att anlita en konsult för att få hjälp med avtalsuppföljning.

Intresseanmälan uppföljning

Är du intresserad av att anlita oss för ett uppföljningssuppdrag inom offentlig upphandling? Fyll i nedantående formulär. Vi kontaktar dig inom kort.