Fakturerar din entreprenör enligt avtal?

Saknar du tid att regelbundet följa upp dina avtal?

Vi hjälper dig med avtalsuppföljning, vi kan hitta felaktigheter i fakturorna från dina entreprenörer. När det gäller fakturor inom bygg-, anläggnings- & installationsentreprenader kan vi genomföra stickprov på några av dina ramavtal eller alla om du önskar.

Du kan få stöd med exempelvis att:

  • se över om entreprenören fortfarande uppfyller kvalificeringskraven
  • kontrollera att avtalade timpriser faktureras
  • se över om kostnaderna för handverktyg följer avtalade villkor
  • kontrollera om underentreprenörens åtaganden och medföljande kostnader överensstämmer med avtalet?
  • säkerställa att materialkostnaderna enligt avtal?