Frukostseminarium: Den nya skyldigheten att utreda och förkasta onormalt låga anbud

Vill du veta mer om hur du kan minimera risken för att få in onormalt låga anbud? Välkommen till vårt frukostseminarium kring de nya bestämmelserna för onormalt låga anbud. Delta på plats i Stockholm eller följ vår livesändning på webben.

De nya bestämmelserna i LOU innebär utökade skyldigheter för den upphandlande myndigheten när det gäller hanteringen av onormalt låga anbud. Det är numera obligatoriskt att ifrågasätta anbud med misstänkt låga priser och att i vissa fall förkasta anbud om priset inte kan förklaras.

Seminarium ger dig en inblick i hur du:

  • Bedömer när det är nödvändigt att begära att en anbudsgivare förklarar det låga priset eller kostnaden
  • Bedömer om den förklaring som anbudsgivaren lämnar är tillräcklig eller om anbudet ska förkastas
  • Minimerar risken för att få onormalt låga anbud genom proaktivt arbete med överprövningsprocesser.

Talare är Gustav Blomberg och Tove Munthe, upphandlingskonsulter från AffärsConcept. Gustav är jurist och arbetar med upphandlingsrättsliga frågor och håller kontinuerligt utbildningar i ämnet. Han har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och har vid ett flertal tillfällen hanterat frågor kopplat till onormalt låga anbud, både ur ett proaktivt perspektiv och i samband med överprövningsprocesser. Tove är jurist och arbetar idag med upphandlingsuppdrag och upphandlingsrättsliga frågor.

När: 16 maj
Tid: 08:30-09:30, frukost från 08:00
Var: Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt, Välkommen!

OBS! Seminariet är fullbokat. Men det går fortfarande att anmäla dig till webbsändningen.

Seminariet kommer att webbsändas

Har du inte möjlighet att delta på plats? Anmäl dig istället till vår webbsändning. Vi skickar då en länk där du kan följa seminariet live på webben.

Anmälan

Välj ett av alternativen *