Interimtjänster

Rätt kompetens på rätt plats, upphandlingsstöd för konsultuppdrag utifrån ditt specifika behov.

När din organisation snabbt måste hantera en situation av extraordinär karaktär och när de resurser som finns tillgängliga i organisationen inte räcker till – då passar en interimkonsult. Hos oss hittar du expertis inom offentlig upphandling i den form som du behöver – som specialist, chef, strategisk resurs, temporär förstärkning eller del i din operativa verksamhet.

Svårt att hitta en kvalificerad upphandlare?

Offentlig sektor har svårt att hitta kvalificerade medarbetare och särskilt efterfrågade är upphandlingschefer, upphandlare och övrig personal inom inköp. Idag väljer allt fler inom offentlig sektor att anlita ett konsultföretag som kan erbjuda kvalitetssäkrade lösningar med upphandlingsexperter med rätt kompetens till behovet.

Vi erbjuder stöd

Våra interimkonsulter arbetar operativt i din organisation under en begränsad tid i syfte att få ett specifikt uppdrag utfört. De kan arbeta som temporär inköpschef/upphandlingschef, senior upphandlare, strategisk upphandlare, kvalificerad utredare eller annan specialist inom inköp/upphandling.

Interim, latin för "tills vidare", något som gäller tillfälligt under en övergångstid

Lösningar baserat på faktiskt behov just nu

Beroende på ditt behov kan våra interimkonsulter arbeta antingen ensamma eller tillsammans med andra spetskompetenser från AffärsConcept i ett team för bästa resultat för dig som kund. Behöver ni en en junior interimkonsult? Även då anser vi att det är avgörande att få rätt kvalitet och kompetens på rätt plats. En junior interimkonsult är aldrig ensam – bakom hen finns konsulter hos oss med ansvar att stödja den juniora personen på plats hos dig.

Så hjälper vi dig vid interimuppdrag

Analys – Sökning – Urval – Presentation – Uppföljning

  • Analys - genomgång av rollen som ska besättas och fastställande av idealisk kandidatprofil
  • Sökning – våra egna källor och nätverk samt egna konsulter. Syftet är att identifiera potentiella kandidater via kvalitativ sökning
  • Urval – intervju med lämpliga kandidater
  • Presentation – vanligen både skriftlig och muntlig presentation av de kandidater i relation till kravprofil
  • Uppföljning – när du som kund och vi har kommit överens om lämplig kandidat, fortsätter vi att hålla kontakt med båda parter, du som kund och interimkonsulten på plats hos er
Din långsiktig kompetenspartner inom upphandling och inköp - hos oss hittar du den resurs och kompetens du behöver

Vill du veta mer om vi kan hjälpa dig och din organisation för att genomföra ändringar eller stabilisera en hastigt uppkommen situation, kontakta Katariina Virkkunen.