Om vår upphandlingsrättsliga verksamhet

De regelverk som omger den offentliga upphandlingen är komplexa och för att kunna nå de målsättningar som upphandlande myndigheter och enheter har med sitt upphandlingsarbete fordras en stor förståelse för juridiska frågeställningar.

Genom vårt arbete inom upphandlingsrättsområdet kan vi ge dig som uppdragsgivare ett kvalitativt stöd som är såväl djupt som brett. Detta säkerställs genom att vi kan erbjuda konsulter med kvalificerad upphandlingsrättslig kompetens.

Vi strävar efter att alltid ligga i framkant. Detta gör vi genom att våra engagerade medarbetare håller sig uppdaterade inom upphandlingsrättsområdet och att vi bedriver ett ständigt utvecklingsarbete avseende vår arbetsmetodik.

Vi arbetar i nära samverkan med dig som uppdragsgivare med målsättningen att ge tydliga råd och raka svar dina frågeställningar.

Vi har erfarenhet av att ge upphandlingsrättsligt stöd i stora projekt inom bl.a. entreprenad- och IT-områdena och kan även bistå som löpande stödfunktion i juridiska frågeställningar och i mer avgränsade utrednings- och rådgivningsfrågor. Hos oss finns även erfarenhet från arbete på förvaltningsdomstol och sakområdeskunskap inom flera upphandlingsområden.

Vi har utfört uppdrag för kommuner och kommunala bolag, landsting, statliga myndigheter och statliga bolag. Vi kan därmed erbjuda konsulter med god kännedom om, och erfarenhet av, de förutsättningar som måste beaktas vid utförande av uppdrag för politiskt styrda organisationer.

Vi anser att vikten av att se samband mellan juridiska frågeställningar och affärsmässiga avväganden inte kan underskattas.