Utbildning

Concept 2, Certifierad upphandlare

Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

Du lär dig:

 • EG-rätt i förhållande till LOU
 • fördjupning ramavtal
 • viktiga rättsfall, överprövning, undvika - vinna
 • förvaltningsrätt
 • direkta- och indirekta kostnader
 • kalkylmodeller
 • förvalta och följa upp avtal
 • projektledning av upphandlingar
 • ledarskap
 • organisationskultur
 • innovationsupphandling
 • utvärderingsmodeller
 • formulera krav på It-system och It-tjänster
 • byggentreprenader

Pris: 64 950 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Certifikat, kursdokumentation, lunch och fika

Jag vill anmäla mig

Upplägg

Ämnesblock 1 - Juridik och projektledning

 • ger dig tillräcklig kunskap för att kunna fördjupa dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna ge råd och tillämpa bestämmelserna
 • du får en grundförståelse för projektledning i en upphandlingsprocess

Ämnesblock 2 - Affären

 • ger dig djupar kunskaper i att formulera krav och kriterier utifrån beställarnas specifika behov
 • du lär dig anpassa krav och utvärderingskriterier så att både beställare och leverantörer får den bästa affären

Ämnesblock 3 - Metoden

 • du lär dig utifrån juridiska; affärsmässiga- och hållbarhetsbedömningar att kunna tillämpa olika förfaranden såsom innovationsupphandling och förhandlat förfarande.

Ämnesblock 4 - Avtalshantering och inköpsstyrning

 • du fördjupar dina kunskaper i att skriva avtal, göra ändring av kontrakt samt avtalsförvaltning och inköpsstyrning

Ämnesblock 5 - Fördjupning

 • du får kunskap om hur du genomför en ändamålsenlig it-upphandling
 • du lär dig säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar genom att använda standardavtal och administrativa föreskrifter

Pedagogik

Under ämnesblocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda arbeten ska lämnas in skriftligt och vid nästa ämnesblock presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter.

Datum 2018
Block 1, 20 - 22 mars
Block 2, 24 - 26 april
Block 3, 29 - 31 maj
Block 4, 18 - 20 september
Block 5, 6 - 8 november

Utbildningen hålls på Hotell Hilton, Slussen, Guldgränd 8

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Platser kvar Detaljer

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Jonas Frändestam

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 34
Mobil:
076 213 49 53
:

Johan Breidemalm

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 62
Mobil:
072 534 82 62
:

Nina Fors

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 68
Mobil:
072 584 74 49
:

Gustav Blomberg

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 13
Mobil:
076 146 87 13
:

Victor Pålsson Lundell

Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Föräldraledig
Tel:
08 709 59 08
Mobil:
072 540 57 42
: