Nyheter SKL Kommentus Inköpscentral

Här kan du läsa samtliga våra nyheter. Det vill säga pressmeddelanden, nyheter om avtal och övriga nyheter. Du kan även starta din prenumeration på koncernens nyhetsbrev: "SKL Kommentus Just Nu" och följa nyheter via rss-flöden eller ladda ner pressbilder för fri publicering.

Vill du se samtliga nyheter inom koncernen välj "Alla nyheter" nedan.

 • 2 november 2016 | Upphandling | Ramavtal

  Ny rutin gör handlingar mer tillgängliga

  2 kommentar
  SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har beslutat att införa nya villkor om rätt för anbudsgivare i en upphandling att ta del av övriga anbudsgivares anbud och anbudsansökningar. Villkoren gäller för upphandlingar som annonseras från och med januari 2017.
 • 17 oktober 2016 | Pressmeddelande

  Ramavtal klart för trygga trygghetslarm

  0
  Nytt ramavtal för trygghetslarm för personer med funktionsnedsättningar är nu klart. Många kommuner får nu äntligen börja arbetet med att ersätta de analoga larmen med de mer säkra digitala trygghetslarmen.
 • 3 oktober 2016 | Upphandling

  Ett komplett ramavtal för allt inom pension

  0
  Januari 2017 ska det vara klart att avropa från vårt nya ramavtal för pensionsadministration och försäkring – Pension 2016.
 • 27 september 2016 | Hållbarhet

  Bojkott hjälper inte migrantarbetarna i Thailand

  3 kommentar
  Att bojkotta kycklingindustrin i Thailand hjälper inte migrantarbetarna i deras dåliga arbetsförhållanden. Snarare tvärtom. Istället ska vi, tillsammans och i dialog med leverantörerna, verka för att förbättra situationen för dem.
 • 19 september 2016 | Upphandling

  Upphandlingen Bostadshus 2016 går in i en ny fas

  0
  Den nationella upphandlingen Bostadshus 2016 fortgår. Nyligen avslutades en dialog mellan SKI och utvalda leverantörer. Nu är det dags för dessa leverantörer att lämna anbud.
 • 2 september 2016 | Ramavtal

  Vi gör om och gör bättre

  0
  Upphandlingen av Programvaror och programvaror som molntjänster görs om med suffixet 2014-2. Beslutet beror på att det uppdagats otydligheter i förfrågningsunderlaget och hur prissättningen av avtalsområdena Licenshantering och Underhåll ska tolkas.
 • 30 juni 2016 | Ramavtal

  Nationellt ramavtal för juridiska tjänster

  2 kommentar
  SKL Kommentus Inköpscentral har för första gången upphandlat ett nationellt ramavtal för juridiska tjänster. Avtalet omfattar 12 olika rättsområden, tre geografiska områden och många kunniga advokater och jurister.
 • 21 juni 2016 | Ramavtal | Pressmeddelande

  Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

  0
  Kommuner behöver fortlöpande underhålla sina gator, cykelvägar och parkeringsplatser. Vatten är alla vägars och gators största fiende och på senare tid har problem med avvattning blivit allt mer aktuellt. Behoven av förebyggande åtgärder som förhindrar nedbrytningen av gator har fått en allt högre…
 • 30 maj 2016 | Arrangemang

  Höstens SKL Kommentusdagar – upphandling av ramavtal inom fastighet och teknik

  0
  Nu när sommaren gör sitt intåg tänker vi redan på hösten. Här pågår nämligen planeringen inför SKL Kommentusdagarna som äger rum på fyra olika orter under september och oktober. Vi kommer mötas för samtal om krav på och utveckling av upphandlingsarbetet inom de tekniska områdena.
 • 30 maj 2016 | Hållbarhet

  EU-projekt till Norrbotten för mer miljöanpassad upphandling

  0
  GreenS är ett Horizon2020-projekt finansierat av EUs forsknings- och innovationsprogram med partners i åtta länder; Sverige, Italien, Spanien, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Lettland och Cypern. Projektet startade juni 2015 och avslutas i maj 2018.