27 juni 2017 Upphandling | Ramavtal

Kiruna först ut att avropa på högre hus

Nu ska det byggas högre hus i Kiruna som är första kommun att avropa på del B i ramavtalet Bostadshus 2016.

Den 22 juni signerades det första kontraktet på del B, högre hus, för ramavtalet Bostadshus 2016 – Nya Hus.

Kirunabostäder avropar 2 typhus om 4 respektive 5 våningar med sammanlagt 68 lägenheter från Lindbäcks Bygg, inklusive förberedande och avslutande markarbeten, vägar och parkeringar.

Kontraktsarbetena, som förutsätter startbesked under 2017, planeras färdigställda i sin helhet under 2020.

Tipsa en vän

Kommentarer (1)

Susanne Hylander

1. Skrivet den 27 juli 2017 kl. 14.21

Hej!
Jag är teamchef på Helsingborgs stads inköpsenhet. Vår leverantör, Resevaruhuset, av resebyråtjänster har gått i konkurs. Big Travel har kontaktat oss och säger att vi är avropsberättigade på ert avtal. Jag har tyvärr inget inlogg till er så jag kan inte kontrollera vad som gäller. Har ni möjlighet att ge mig inloggningsuppgifter eller informera om vi är avropsberättigade?
Med vänliga hälsningar
Susanne Hylander

Susanne Hylander· Teamchef
STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Inköpsenheten
Rådhuset · Postadress 251 89
Direkt 042-10 52 26 ·
Kontaktcenter 042-10 50 00
helsingborg.se

Skriv en kommentar