13 februari 2017 Upphandling | Ramavtal

Upphandlingen Bemanningstjänster 2015 avbruten

Då det kommit fram brister i urvalsprocessen har vi beslutat att avbryta upphandlingen Bemanningstjänster 2015. Väl medvetna om konsekvenserna för både anbudsgivare och avropsberättigade försökte vi in i det längsta undvika detta. Nu sätter vi in extra resurser i påskyndandet av en ny upphandlingsprocess.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar