Om vår Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral, som är en av Sveriges största inköpscentraler, är ett av våra dotterbolag. Inköpscentralen arbetar med att samordna inköp för hela den kommunala och landstingskommunala sektorn. Tillsammans med vår konsultverksamhet erbjuder vi ett heltäckande stöd inom inköp och upphandlingsområdet.

Vi erbjuder

Inköpscentralen har fyra verksamhetsområden: hållbarhet, kategoristyrning, upphandling samt Stockholms Inköpscentral (STIC). Kategoristyrning och upphandling förser våra medlemmar med ramavtal. STIC levererar ramavtal till ett antal stockholmskommuner som slagit sig samman för att tillsammans med oss bättre nyttja resurser i planerade och samordnade upphandlingar. I båda fallen levereras direkt nytta till medlemmarnas verksamheter i form av affärsnytta genom lägre kostnader, administrativ nytta genom bättre resursutnyttjande och samhällsnytta genom fokusering på hållbarhet och skalfördelar.

Hållbarhetsavdelningen ser till att fokus ligger på hållbarhet i alla våra avtal samt driver Hållbarhetskollen – där medlemmars avtal följs upp och resultatet delas mellan alla som är medlemmar i Hållbarhetskollen.

Självklart är vi även part vid eventuell överprövning av en upphandling och vi genomför samordnade upphandlingar på två sätt; genom ramavtal i eget namn och genom att medverka som ombud åt flera upphandlande myndigheter.

Tillsammans med våra kunder genomför vi också behovs- och marknadsanalyser. Detta tillsammans med kategoristyrningen av våra ramavtalsområden ger oss bättre möjligheter att förstå och arbeta närmare och tillsammans med marknaden.

Våra medarbetare

Våra medarbetare på inköpscentralen har lång och bred erfarenhet från offentlig upphandling och strategiskt inköp. Här möter du kategoriansvariga, avtalsansvariga och upphandlare där var och en har specialkompetens inom sitt område. Vi har ett tätt samarbete med varandra samt med den juridiska avdelningen för framtagningen av nya nationella ramavtal.