Styrelse

Följande personer sitter i SKL Kommentus Inköpscentral AB:s styrelse:

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, ordförande, VD, SKL Kommentus

Thomas Wedegren, avdelningschef Upphandling, Stockholms läns landsting

Germund Persson, avdelningschef juridik, SKL

Peter Söderström, områdeschef Koncerninköp, Västra Götalandsregionen

Göran Bodén, upphandlingschef, Sundsvalls kommun

Jenny Birkestad, avdelningschef digitalisering, SKL

Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun