Ramavtalsområde

Eldningsprodukter och drivmedel i bulk

Via ramavtalen för eldningsprodukter och drivmedel i bulk kan du beställa petroleum- och biobaserade eldningsprodukter och drivmedel. Du får dessa levererade i bulk, via tankbilsservice, direkt till din lokala anläggning.

Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015 omfattar:

I ramavtalet ingår ett antal produkter som har mindre miljöpåverkan än traditionella petroleumprodukter

  • RME (rapsmetylester) är en ren bioprodukt och har samma användningsområde som traditionell diesel och eldningsolja.
  • HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är ytterligare en produkt som helt baseras på förnybara råvaror. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer.
  • Etanol E85 är ett drivmedel som till 85 procent är biobaserat.

Ramavtalet är uppdelat per produktgrupp och geografiskt anbudsområde (kommun). Det innebär att du i praktiken kan få flera leverantörer beroende på vilka produktgrupper du beställer och var leverans ska ske.

Ramavtalets priser följer världsmarknadsnoteringar

Priserna baseras på världsmarknadsnoteringarna och ändras var 7:e dag. Vill du, skickar respektive ramavtalsleverantör löpande ut prisuppdateringar via e-post till dig. Mejla intresse till leverantörerna, deras e-postadresser finns i avropsstödet publicerat längst ned på sidan.

Beställ direkt från leverantören

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du produkterna direkt från respektive ramavtalsleverantör.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

All avtalsinformation om Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015 samt tillvägagångssätt hittar du i avropsstödet nedan.

Ramavtalet har förlängts från 171012-191011.

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig teknik och energi SKL Kommentus Inköpscentral.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC