Ramavtalsområde

Vagnparksfinansiering Operationell Leasing

Det här ramavtalet erbjuder dig uthyrning genom operationell leasing. Det innebär att det är leasinggivaren som står som ägare och har fordonen i sin balansräkning.

Syftet med ramavtalet är att leasingbolaget ska ta över administrationen, förvalta och tillhandahålla funktionen vagnpark åt er som upphandlar tjänsterna. Avtalet har en bra transparens där alla kostnader är tydliga under hela leasingperioden.

Information juli 2016: ingen ny upphandling av vagnparksfinansiering operationell leasing

Beslut har tagits att SKI inte kommer genomföra någon ny upphandling av vagnparksfinansiering operationell leasing. Detta då nya, förändrade bokföringsregler träder i kraft januari 2019. Nuvarande avtal, Vagnparksfinansiering Operationell Leasing 2014-2, löper som längst till och med 2019-10-31 inklusive förlängningsoptioner.

Vad skiljer operationell leasing från finansiell leasing?

Idag finns det två huvudsakliga former av leasing; operationell och finansiell. Skillnaden handlar mest om vem som redovisningsmässigt äger fordonen och vem som står för risken med restvärdet, den dag leasingen avslutas och fordonet säljs.

  • I operationell leasing är det leasinggivaren/finansbolaget som står som ägare och har fordonet i sin balansräkning. De står också för risken med restvärdet när fordonet säljs.
  • I finansiell leasing är fordonen en tillgång i leasingtagarens balansräkning men ägs av leasingbolaget/finansbolaget. Här är det leasingtagaren som står för risken med restvärdet, om värdet understiger det man beräknade när leasingen startade.

Ramavtalen Vagnparksfinansiering Operationell Leasing 2014-2 omfattar

I ramavtalet ingår fasta och rörliga kostnader, så som leasingavgifter, skatter och försäkringar. Mer som ingår är bland annat service, reparationer och däck. Det som inte ingår är köp av fordonet.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Avrop på avtalet sker via förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att du som beställare bjuder in ramavtalsleverantörerna att lämna anbud enligt villkoren i ramavtalet. Du anger också preciseringar som ni önskar göra för att passa er organisation. Med flera antagna leverantörer och avrop i form av förnyad konkurrensutsättning finns goda möjligheter att få sina specifika behov uppfyllda till mycket konkurrensmässiga priser.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Som stöd för ditt avrop har vi tagit fram vägledning och mallar. Dessa är exempel på hur du kan avropa, men anpassa dem gärna efter dina egna behov. Det är naturligtvis fritt att använda egna mallar eller ta fram egna dokument. Du hittar dokumenten nedan, under rubriken Vagnparksfinansiering Operationell Leasing 2014-2.

Ramavtalet har förlängts till 2019-10-31.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-11-01 till 2019-10-31

Ramavtalsområde: Fordon

Ramavtalet omfattar vagnparksfinansiering genom operationell leasing. Syftet med upphandlingen är att låta externt bolag överta administrationen från avropande myndighet (innefattande fakturor, bilinköp, finansiering med mera.) Leverantören ska löpande förvärva fordon från den av avropande myndighet anvisade fordonsleverantör, för uthyrning genom operationell leasing till avropande myndighet. Leverantören ska förvalta och tillhandahålla funktionen vagnpark åt avropande myndighet, det vill säga ansvara för all administration avseende fordon.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
ALD Automotive AB
Namn:
Per Lofgren
Telefon:
08-501 122 87
:
Visa avtalet i Tendsign
Volkswagen Finans Sverige AB
Namn:
Magnus Everskog
Telefon:
+46 (0)8 120 810 16
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig fordon SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus UC