Ramavtalsområde

Finansiell fordonsleasing

Finansiell leasing ger dig tillgång till bil utan att behöva köpa. Leasingen innebär att ramavtalsleverantören, i det här fallet banken, köper de fordon du behöver och hyr ut dem till dig. Då banken äger bilen binder du inte något kapital utan betalar istället en leasingavgift varje månad som är lätt att budgetera och bokföra. 50% av momsen på avgiften är avdragsgill.

Finansiell fordonsleasing 2017 är en finansiell lösning utan tilläggstjänster och ett komplement till våra övriga ramavtal för fordon. Oavsett vilket fordonsavtal du använder är det möjligt att avropa från Finansiell fordonsleasing 2017.

Ramavtalet för Finansiell fordonsleasing 2017 omfattar:

En leasingtjänst där leverantören (banken) löpande anskaffar fordon enligt önskemål om modell och varumärke från beställaren. Leverantören står som ägare och hyr ut bilen/bilarna till beställaren som betalar en leasingavgift varje månad.

Leasingens fördelar

  • Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och 50% av momsen på avgiften är avdragsgill
  • För ett fordon som kostar 150 000 kronor ligger besparingen på cirka 3 500 kronor/år

Notera att:

  • Ramavtalet gäller för fordon under 3,5 ton, även elbilar
  • Leasingavgiften baseras på leasingtiden och storleken på investeringen
  • Tilläggstjänster ingår inte i avtalet, enbart den finansiella leasingen

Vid leasingperiodens slut kan beställaren lämna tillbaka eller välja att köpa ut fordonet/fordonen.

Avtal har tecknats med två leverantörer. Mer information om leverantörerna till höger.

Upphandlingsansvarig: Så här gör du avropsanmälan

För att kunna avropa på ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga servicevgiften. Läs information om serviceavgiften här.

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du som upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Beställare: Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Vid avropsanmälan får leverantören ett meddelande om att anmälan skett. Därefter är det klart för dig som beställare att börja avropa och beställa på avtalet.

På det här avtalet avropar du genom förnyad konkurrensutsättning. Börja med att fylla i bilagan avropsblankett som finns längst ned på denna sida. Därefter mejlar du blanketten till båda leverantörerna, mejladresser finns under rubriken Kontakta leverantörerna här bredvid. Dessa återkommer sedan med sitt anbud. Du tecknar kontrakt med och beställer av den leverantör som bäst motsvarar dina krav. Du kan läsa mer om förnyad konkurrensutsättning här.

Stöd för avrop

Som hjälp vid avrop, se bilagor under rubriken Finansiell fordonsleasing 2017 nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-09-06 till 2019-09-05

Ramavtalsområde: Fordon

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Handelsbanken Finans Aktiebolag
Namn:
Karin Björnlund
Telefon:
087016238
:
Visa avtalet i Tendsign
Nordea Finans Sverige AB
Namn:
Lennart Spångberg
Telefon:
+46 (0)8-1561555
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig fordon SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus UC