Ramavtalsområde

Stationstankning 2017

Med Stationstankning 2017 tar vi ytterligare steg mot marknadens bästa ramavtal för drivmedel. Avtalet erbjuder mycket förmånliga rabatter och innefattar samtliga rikstäckande aktörer, men även flera lokala. Avropssättet är enkelt och den praktiska användningen smidig genom exempelvis företagskort - ramavtalet ska passa din verksamhet och förutsättningar i vardagen. Stationstankning 2017 omfattar dessutom snabbladdning av fordon, vilket är nytt.

Ramavtalet löper under en period parallellt med Stationstankning 2014 som avslutas juni 2018.

Ramavtalet Stationstankning 2017 omfattar:

Drivmedel för personbilar och lätta transportfordon på olika typer av drivmedelsanläggningar, indelat i tre produktområden

  1. Övriga drivmedel (bensin, diesel, HVO100, övrig biodiesel och etanol E85)
  2. Fordonsgas (biogasBas och biogas100)
  3. Snabbladdning (effekt på mer än 22kW och laddtid på 20-40 minuter)

Stationstankning 2017 inkluderar även Övriga produkter - automattvätt, tillbehör som spolarvätska, smörjolja och andra fordonsrelaterade produkter.

Avtal har tecknats med totalt 12 leverantörer fördelade på produktområden och 2 geografiska områden - kommun och län. Kontaktuppgifter till leverantörerna

Upphandlingsansvarig: Så här gör du avropsanmälan

För att kunna använda ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga serviceavgiften. Läs om serviceavgiften här

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du som upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Beställare: Avropa och beställ genom rangordning

Vid avropsanmälan får leverantörerna ett meddelande om att anmälan skett. Därefter är det klart för dig som beställare att börja avropa och beställa på avtalet genom rangordning där ramavtalsleverantörerna är rangordnade per

  • Produktområde och geografiskt område kommun (för kommuner och kommunala bolag)
  • Produktområde och geografiskt område län (för landsting, regioner och andra kunder som har verksamhet i flera kommuner)

Se fördelningen i bilagan 03abc sammanställning Stationstankning 2017 publicerad längst ned på sidan.

Börja med att kontakta leverantören rangordnad som nummer 1 via e-post eller telefon. Om denne inte bekräftar eller avböjer förfrågan inom skälig tid får du gå vidare till nummer 2. Det går att göra avsteg från rangordningen om drivmedelsanläggningen som är rangordnad som nummer ett inte finns i närheten av din verksamhet. Ytterligare information om detta finns i avropsvägledningen.

Stöd vid beställning

Som hjälp vid beställning, se publicerade bilagor under fliken Stationstankning 2017.

Stationstankning 2017

12 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2018-03-23 till 2019-04-15

Ramavtalsområde: Teknik och energi

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
OK-Q8 AB
Namn:
Kristoffer Bååth
Telefon:
+46 (0)20 65 65 65
:
Visa avtalet i Tendsign
Gasefuels AB
Namn:
Johan Benjaminsson
Telefon:
+46 706 487 982
:
Visa avtalet i Tendsign
FordonsGas Sverige AB
Namn:
Monique Lindblom
Telefon:
+46 (0)31 63 45 30
:
Visa avtalet i Tendsign
St1 Sverige AB
Namn:
Daniel Johansson
Telefon:
+46 8 555 484 18
:
Visa avtalet i Tendsign
Circle K Sverige AB
Namn:
VIP Support
Telefon:
+46 (0)20 91 00 33
:
Visa avtalet i Tendsign
Qstar Försäljning AB
Namn:
Annika Kirmeier, Zsuzsanna Mausch
Telefon:
+46 (0)11 28 00 00
:
Visa avtalet i Tendsign
E.ON Biofor Sverige AB
Namn:
Elisabeth Lindblad
Telefon:
040-25 50 00
:
Visa avtalet i Tendsign
Preem Aktiebolag
Namn:
Kundstödsteam .
Telefon:
+46 (0)20 450 450
:
Visa avtalet i Tendsign
Liquidgas Biofuel Genesis AB
Namn:
Tomas Johansson
Telefon:
+46 (0)42 4001300
:
Visa avtalet i Tendsign
Skövde Biogas AB
Namn:
Cecilia Lindholm
:
Visa avtalet i Tendsign
E.ON Energilösningar Aktiebolag
Namn:
Karin Waldén
Telefon:
+46 (0)725 15 68 78
:
Visa avtalet i Tendsign
CLEVER Sverige AB
Namn:
CLEVER Kundservice
Telefon:
+46 (0)77 44 33 900
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig teknik och energi SKL Kommentus Inköpscentral.

Kontaktuppgifter till leverantörer vid beställning

Se kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna här.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC