Ramavtalsområde

Förhyrning av lokaler 2014

Detta avtal innefattar temporära moduler till förskola/skola och kontor. Modulerna kan lösa tillfälliga lokalbrister som exempelvis lektionssalar, kontorslandskap inklusive köksutrymmen, toaletter med mera.

Ramavtalet Förhyrning av lokaler 2014 omfattar:

Olika modulmodeller för användning i

  • Förskola/skola
  • Kontor

Ramavtalet är tecknat som ett rent serviceavtal. Förhyrning innebär inte hyrköp eller köp. Vid förhyrning ska modulerna endast användas temporärt, vid köp räknas lokalen som permanent fastighet.

Skulle du vilja köpa modulerna efter hyresperioden sker det utanför ramavtalsramen och direkt med leverantör.

Avropa och beställ från leverantör

Modulerna avropas genom förnyad konkurrensutsättning. Här har du som avropar stor möjlighet att anpassa produkten efter egna önskemål. Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop tar leverantören kontakt för hantering av alla praktiska frågeställningar.

För hjälp vid ditt avrop - se bilagorna under rubriken Förhyrning av lokaler 2014 längst ned på sidan. Läs även om förnyad konkurrensutsättning här.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Se publicerade bilagor under rubriken Förhyrning av lokaler 2014 nedan.

Ramavtalet har förlängts till 2019-09-20.

Förhyrning av lokaler 2014 4 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-09-21 till 2019-09-20

Ramavtalsområde: Bostad och entreprenad

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
PCS Modulsystem AB
Namn:
Per-Olof Ekberg
Telefon:
+46(0)8 39 00 99
:
Visa avtalet i Tendsign
Cramo Adapteo AB
Namn:
Per Lövgren
Telefon:
+46 (0)8 623 55 37
:
Visa avtalet i Tendsign
Nordic Modular Leasing AB
Namn:
Marcus Färg
Telefon:
+46 (0)380 55 07 75
:
Visa avtalet i Tendsign
Expandia Moduler AB
Namn:
Martin Lundbergh
Telefon:
021-806492
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig bostäder och entreprenad SKL Kommentus Inköpscentral

Nöjda användare av Förhyrning av lokaler 2014

När vi på SKI tar fram ett nytt ramavtal gör vi det med förhoppningen att det ska förenkla, underlätta och effektivisera din vardag. Läs hela artikeln om när Förhyrning av lokaler 2014 kommit till stor nytta - Praktisk lösning på ökat behov av lokaler

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC