Leverantörer delområde 3 Yrkeskläder och skor 2016-2

Här hittar du en kort presentation av ramavtalsleverantörerna samt deras kontaktuppgifter.

Svensk Industri och Kommunservice Aktiebolag (Sikab) Rangordning 1 Syd och Norr

Sikab är totalleverantör inom yrkes-, profilkläder och arbetsskor samt personligt skydd med fabrikat som exempelvis Fristads, Jobman, Blåkläder och Arbesko. Målsättningen är att ge företag och offentlig verksamhet brett, högkvalitativt sortiment av arbetskläder och skyddsskor.

SAFE Workwear Sweden AB Rangordning 1 Mitt

SAFE är en komplett återförsäljare inom arbetskläder, personligt skydd och profilkläder. Fokus ligger på hög service och personlig kontakt. Genom att veta vilka produkter som är mest lämpade för olika arbetsuppgifter förenklar samt förbättrar SAFE kundens inköp.

Grolls (Swedol AB) Rangordning 2

2016 förvärvade Swedol Grolls, en erkänd leverantör av yrkeskläder och personlig skyddsutrustning. Förutom ett rikt utbud av arbetsskor, egna varumärken som till exempel Björnkläder och Univern erbjuder man också hög servicenivå och långsiktiga kundrelationer.

Shoemed AB Rangordning 3

Shoemeds mission är att serva anställda inom trafik/kommunikation, hotell/ restaurang och vårdsektorn i Sverige med kvalitativa och funktionella arbetsskor. Ledorden är personlig service, snabba leveranser, kvalitet och tillgänglighet.

Tillbaka till Yrkeskläder och skor 2016-2