Ramavtalsområde

Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2

Ramavtalet Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2 innefattar leverans av disk- och torkmedel till disk- och spoldesinfektorer. Maskinerna används för att rengöra olika artiklar inom vården, exempelvis bäcken, urinflaskor, instrument, narkosutrustning med mera.

Samtliga upphandlade medel är dokumenterat testade enligt SIS- och Biuret-metoderna. Detta säkerställer att medlen uppfyller höga krav på effektivitet och kvalitet.

Information juli 2016: ingen ny upphandling av medel för disk och spoldesinfektion

Beslut har tagits att SKI inte kommer genomföra någon ny upphandling av medel för disk och spoldesinfektion då antalet avropsanmälda myndigheter varit få och avropsvolymen liten. Nuvarande avtal, Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2, löper till och med 2019-08-30 inklusive förlängningsoptioner.

Omfattning

Följande produktområden ingår i avtalet:

  1. Traditionellt alkaliskt diskmedel
  2. Kraftigare alkaliskt diskmedel
  3. Enzymatiskt diskmedel
  4. Sköljmedel
  5. Torkmedel

Avtalet är indelat i 21 geografiska områden (län).

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Ramavtalet har förlängts till 2019-08-30.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-08-31 till 2019-08-30

Ramavtalsområde: Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Staples Sweden AB
Namn:
Christer Widén
Telefon:
+46 (0)33 171795
:
Visa avtalet i Tendsign
Ecolab Aktiebolag
Namn:
Agnetha (Moleann AB, konsult)
Telefon:
+46 (0)224 96270
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC