Ramavtalsområde

Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013

Ramavtalet omfattar

  • Audio-/Videoprodukter för olika typer av konferensrum
  • Videokonferensutrustning med tillhörande tjänster

Avtalet ger möjlighet att avropa kompletta lösningar (s k typrum) av produkter för ljud och bild som t ex skärmar, projektorer eller ljudanläggningar. Produkterna kan användas i befintliga eller nya mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vård- och telemedicinska rum. Även enskilda produkter kan avropas i de fall där utrustning till viss del redan finns på plats.

Enskilda produkter innebär separata inköp av produkter som videokonferenssystem, TV-apparater, videokameror, digitalkameror och liknande. Det är även möjligt att avropa tillbehör till dessa produkter, exempelvis kablar, fästanordningar etc.

Olika mötesrum

Avtalet ger möjlighet att sätta ihop video- och konferensutrustning till en mångfald av mötesrum för olika behov. Alltifrån små mötesrum för 3-4 personer till hörsalar och avancerade telemedicinska mötesrum.

Typrummens utformning är mycket väl avstämda med de behov som framkommit i vårt förarbete. Utöver typrummen finns också möjlighet att lägga till någon eller flera av nedan tjänster:

  • Kundtjänst
  • Service desk - support även för befintliga AV-produkter
  • Ärendehanteringssystem
  • Teknisk resurs för installation och service
  • Installation

Tillsammans bildar de här olika delarna, beroende på kombination, goda möjligheter att designa lösningar efter vitt skilda behov och önskemål.

Avrop

Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning och avtalsperioden löper på 2+1+1 år. Om förnyad konkurrensutsättning

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Som stöd för ditt avrop har vi tagit fram vägledning och mallar. Dessa är exempel på hur du kan avropa, men anpassa dem gärna efter dina egna behov. Det är naturligtvis fritt att använda egna mallar eller ta fram egna dokument. Du hittar dokumenten nedan, under rubriken Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013.

Ramavtalet har förlängts till 2019-06-14.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-06-15 till 2019-06-14

Ramavtalsområde: IT-produkter och tjänster

Videokonferenslösningar, produkter och tjänster. Upphandlingen omfattar utöver videokonferenser även produkter så som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster med mera.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
DAV Partner AB
Namn:
Stefan Bernersjö
Telefon:
031-7759700
:
Visa avtalet i Tendsign
AV Syd Aktiebolag
Namn:
Mikael Wickström
Telefon:
+46 (0)40 19 00 70
:
Visa avtalet i Tendsign
Loudnbright Systemintegration AB
Namn:
Morgan Johansson
Telefon:
+46707130598
:
Visa avtalet i Tendsign
ITM Meeting Solutions AB
Namn:
Edin Rovde
Telefon:
+46(0)31 709 81 33
:
Visa avtalet i Tendsign
Atea Sverige AB
Namn:
Johanna Sandegren
Telefon:
+46 (0)8 470 80 55
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig IT-produkter och tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom digitalisering samt IT-produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC