Ramavtalsområde

Inkassotjänster

Det här är ett ramavtal för dig som efterfrågar en helhetslösning inom inkasso - med en leverantör för samtliga ingående delar. Sammanfattningsvis innebär det att du lämnar över dina fordringar till leverantören som sedan förvaltar dem under resten av avtalstiden.

Ramavtalet innebär inga kostnader för dig som beställare. Se frågor och svar i högerspalten.

Inkassotjänster 2014 är framtaget efter dialog med upphandlande myndigheter, leverantörer och insatta inom området. Resultatet har blivit ett fulltäckande ramavtal med etablerade branschaktörer och enkel avropsmodell.

Ramavtalet för Inkassotjänster 2014 omfattar:

Följande tjänster ingår

1. Åtgärder

Exempelvis
- betalningsanmaning
- kreditprövning
- utlandsinkasso

2. Efterbevakning

Innefattande bland annat
- långtidsbevakning
- registerhållning av fordringar
- fortlöpande uppföljning

3. Övrigt

Till exempel
- delgivning
- dementi
- övriga tjänster med nära anknytning till inkassoverksamhet

Fullständig tjänstespecifikation finns i dokumentet Tjänsteomfattning Inkassotjänster 2014 längst ned på sidan.

Ramavtalet har tecknats med två leverantörer som ska erbjuda samtliga delar. Du kan avropa på alla eller utvalda bitar. Mer information om leverantörerna till höger.

Avropa och beställ genom rangordning

När du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du direkt genom att kontakta leverantören rangordnad som nummer 1. Om denne inte bekräftar eller avböjer inom 5 arbetsdagar får du gå vidare till nummer 2. Om rangordning.

De två rangordnade leverantörerna är

  1. Intrum Justitia Sverige AB
  2. Svea Inkasso AB

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Efter att ha gjort en avropsanmälan på vår hemsida kan ni sedan börja avropa från ramavtalet. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på just detta ramavtal. Så fungerar avropsanmälan.

Stöd för avrop

Använd bilagorna under rubriken Inkassotjänster 2014 nedan som hjälp när du ska göra avrop.

Inkassotjänster 2014

2 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-02-13 till 2020-02-12

Ramavtalsområde: Finansiella tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Svea Inkasso Aktiebolag
Namn:
Jens Wardell
Telefon:
08-735 90 10
:
Visa avtalet i Tendsign
Intrum Justitia Sverige AB
Namn:
Anna-Lena Johansson
Telefon:
+46 (0)8 616 76 87
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig finansiella tjänster SKL Kommentus Inköpscentral.

Frågor och svar Inkassotjänster

Vilken ersättning betalar beställaren på avtalet till leverantör per ärende?

Ingen. Det är beställaren som får en ersättning på 253,80 SEK/ärende.

När utgår ersättningen till beställaren?

Ersättningen utgår i slutförda, det vill säga fullbetalda, inkassoärenden.

Inkassoärendet är fullbetalt när:

1.Kapitalbeloppet i ärendet/akten är fullbetalt

2.Samtliga kostnader i ärendet/akten är fullbetalda

3.Resterande ränta i ärendet/akten understiger 100 kr (för fastighetsärenden <200 kr).

När ovanstående 3 punkter uppfyllts, utgår ersättningen om 253,80 enligt ramavtal.

Hur fungerar utlandsinkasso?

Utlandsinkasso omfattar svenska medborgare bosatta utomlands. Priset för utlandsinkasso skiljer sig per land. I prislistan hittar du aktuellt pris. För länder utanför prislistan, hör med respektive bolag vilket pris som gäller. Indrivning sker utifrån respektive lands regelverk.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC