Ramavtalsområde

Pension 2016

Det här ramavtalet vänder sig till dig som hanterar organisationens personal- och pensionsfrågor. I Pension 2016 har vi slagit ihop både pensionsadministration och försäkringslösningar som tidigare varit två separata avtal. Det förenklar inte bara för dig, även förutsättningarna för dina medarbetares ekonomiska trygghet blir de bästa.

Pension 2016

Ramavtalet för Pension 2016 omfattar:

  • Pensionsadministration
  • Försäkring av
    - förmånsbestämd ålderspension (FÅP)
    - intjänad pensionsrätt (IPR)
    - efterlevandepension för vuxen och barn (EP)
  • Alternativ pensionslösning för chefer (Alternativ KAP-KL)
  • Förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension (ibland kallat Valcentral)

Dessutom kommer tillhörande information och utbildning för både pensionsadministrationen och försäkringslösningen att ingå.

Ramavtalet har tecknats med två leverantörer som ska erbjuda samtliga delar. Det innebär att du endast behöver anlita en leverantör istället för flera. Du kan avropa på alla eller utvalda bitar. Mer information om leverantörerna till höger.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop gör du en förnyad konkurrensutsättning där lägsta pris och viktning mellan de olika områdena blir tilldelningsgrund vid avrop. Läs mer om förnyad konkurrensutsättning.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Efter att ha gjort en avropsanmälan på vår hemsida kan ni sedan börja avropa från ramavtalet. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på just detta ramavtal. Så fungerar avropsanmälan.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor under rubriken Pension 2016 nedan.

Pension 2016

2 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-02-06 till 2019-02-05

Ramavtalsområde: Finansiella tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
KPA Pensionsservice Aktiebolag
Namn:
Upphandling Upphandling
Telefon:
+46 8 665 04 81
:
Visa avtalet i Tendsign
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Namn:
Anette Vadsmo
Telefon:
072-711 34 79
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig finansiella tjänster SKL Kommentus Inköpscentral.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC