Ramavtalsområde

Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014

Det här ramavtalet hjälper dig kontrollera om sociala krav enligt bland annat ILO:s kärnkonventioner uppfylls vid varuupphandlingar där varor har ursprung i högriskländer som exempelvis Kina eller Indien. Detta kan vara barn-, slavarbete eller andra dåliga arbetsförhållanden. Syftet är att kunna kontrollera om produktion sker enligt uppsatta krav dina upphandlingar.

Information juni 2017: Grangus AB utgår som leverantör på avtalet

Leverantören Grangus AB avslutar sitt engagemang som ramavtalsleverantör på Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014. Orsaken är personalbrist inom området. Grangus slutför påbörjade uppdrag, men i övrigt sker uppsägningen med omedelbar verkan.

Om ramavtalet

I ramavtalet ingår kontroller på de krav som ställts på upphandlad leverantör gällande internationella konventioner, regionala och lokala lagar om arbetsskydd och arbetsmiljö. Kontrollerna omfattar till exempel krav relaterade till hälsa och säkerhet, arbetares rättigheter och nationell miljölagstiftning.

Ramavtalet omfattar även revisioner hos leverantörers huvudkontor. Vid en sådan revision granskas processer, rutiner och dokumentation rörande leverantörens eller underleverantörens tillverkning utomlands samt att leverantörskedjan kontrolleras och följs upp.

Ramavtalet ska tillgodose behovet av uppföljandekontroller av etiska och sociala krav och omfattar egna avrop på revisionstjänster, inspektion eller revision i tre kategorier.

Kategori 1 - Inspektion/revision under två dagar hos tillverkare.
Inspektionen eller revisionen genomförs av två representanter från anbudsgivaren. De gör observationer av förhållanden på arbetsplatsen som angivits i beställningen av inspektionen/revisionen.

Kategori 2 - Inspektion/revision under tre dagar hos tillverkare och underleverantörer.
Inspektionen eller revisionen genomförs av två eller fler representanter från anbudsgivaren. De gör observationer av förhållanden på arbetsplatsen som angivits i den förnyade konkurrensutsättningen av inspektionen/revisionen.

Kategori 3 - Inspektion/revision under en dag hos leverantörs huvudkontor.
Inspektionen eller revisionen genomförs av en representant för anbudsgivaren. Den genomförs hos leverantör som din myndighet har avtal med och som har tillverkning förlagd i annat land.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet.
Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar

Avropa genom förnyad konkurrensutsättning

Avrop på avtalet sker via förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att du som beställare bjuder in ramavtalsleverantörerna att lämna anbud enligt villkoren i ramavtalet. Respektive leverantör kontaktar dig eller den kontaktperson som anges i förfrågan för hantering av alla praktiska frågeställningar.
Klicka på rubriklänken Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014 nedan för att se leverantörerna i avtalet.

Ramavtalet har förlängts till 2019-09-06.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-09-07 till 2019-09-06

Ramavtalsområde: Finansiella tjänster

Ramavtalsområdet omfattar revisionstjänster för etiska och sociala krav.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Goodpoint AB
Namn:
Sara Hjelm
Telefon:
08-7890400
:
Visa avtalet i Tendsign
Trossa AB
Namn:
Erika Ekman
Telefon:
+46 (0)8 30 60 80
:
Visa avtalet i Tendsign
Trossa AB
Namn:
Erika Ekman
Telefon:
+46 (0)8 30 60 80
:
Visa avtalet i Tendsign
Trossa AB
Namn:
Erika Ekman
Telefon:
+46 (0)8 30 60 80
:
Visa avtalet i Tendsign
Trossa AB
Namn:
Erika Ekman
Telefon:
+46 (0)8 30 60 80
:
Visa avtalet i Tendsign
WSP Sverige AB
Namn:
Anna Gunnarsson
Telefon:
0107225899
:
Visa avtalet i Tendsign
RSM & Co AB
Namn:
Anna Segenstedt
Telefon:
+46 (0)10 723 21 03
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig finansiella tjänster SKL Kommentus Inköpscentral.

SKL Kommentus system för uppföljandekontroller

Förutom ramavtalet Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014, erbjuder vi på SKL Kommentus också upphandlande myndigheter ett samordnat uppföljningssystem av kraven för socialt ansvarstagande som ställts i myndighetens upphandlingar. Myndigheter som deltar i systemet har möjlighet att påverka vilka kontroller som ska genomföras samt ta del av rapporter från genomförda uppföljandekontroller.

Välkommen att anslut dig till kontrollsystemet. Läs mer här >> 

SKL Kommentus UC