Ramavtalsområde

Bemanningstjänster inom vård och omsorg STIC 2016

Detta ramavtal har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Avtalet ska täcka tillfälliga behov av personal inom vård och omsorg.

Ramavtalen för Bemanningstjänster inom vård och omsorg STIC 2016 omfattar:

Både planerad och akut hjälp med bemanning vid personalbrist eller som ersättare för ordinarie personal. Bemanningen gäller för

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska, personlig assistent och vårdare/omsorgspersonal

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC samarbetet är följande avropsberättigade:

 • Lidingö stad
 • Solna stad
 • AB SOLOM
 • Järfälla kommun
 • Danderyds kommun

Avropa och beställ genom rangordning

Avrop sker enligt rangordning till leverantör 1. Om denne avböjer eller inte kan utföra tjänsten inom angiven tid går förfrågan till leverantör rangordnad som nummer 2 och så vidare. Mer om rangordning

I avropsförfrågan ska du ange en skälig tidsfrist för leverantören att besvara avropet. Tidsfristen sätts med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet och den tid som leverantören därmed kan behöva.

Stöd för avrop

Under rubriken Bemanningstjänster inom vård och omsorg STIC 2016 nedan listas leverantörerna. Där uppger vi kontaktuppgifter samt vilken plats i rangordningen de har inom respektive kategori. Använd bilagan Beställningsblankett Bemanningsstjänster inom vård och omsorg STIC 2016 vid ditt avrop.

Så fyller du i beställningsblanketten

Specificera ditt behov inom aktuellt tjänsteområde genom följande:

 • Vilken yrkesroll som efterfrågas
 • Eventuell komplettering av uppdragsspecifika kompetenser, exempelvis branschrelaterade krav, krav på körkort eller kännedom/specifika kunskaper inom vissa områden
 • Inställelsetid
 • Under vilken tidsperiod som behovet efterfrågas (uppdragslängd)
 • Vilken verksamhet, inklusive adress som uppdraget avser
 • När leverantörens svar på avropet senast ska ha inkommit

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-09-27 till 2019-09-26

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
LäkarLeasing Sverige AB
Namn:
Erik Björklund
Telefon:
08-120 666 75
:
Visa avtalet i Tendsign
Continuum AB
Namn:
Lars Hezsö
Telefon:
+46 72 5855201
:
Visa avtalet i Tendsign
Medlease Nordic AB
Namn:
Jimmy Kroon Frisendahl
Telefon:
0707399239
:
Visa avtalet i Tendsign
AB Prime Care
Namn:
Nadia Ismail
Telefon:
08-470 70 33
:
Visa avtalet i Tendsign
Te Crea Care AB
Namn:
Anna Hedvall
Telefon:
0733-602743
:
Visa avtalet i Tendsign
NAFI Vården AB
Namn:
Hannu Vierikko
Telefon:
+46706663556
:
Visa avtalet i Tendsign
Otimator AB
Namn:
Bengt Sunnerstam
Telefon:
+46 702 99 90 98
:
Visa avtalet i Tendsign
Colligo Vårdkompetens AB
Namn:
Lisa Lindgren
Telefon:
08-408 814 35
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC