Ramavtalsområde

Förmedlingstjänst tekniska konsulter STIC 2015

Det här avtalet vänder sig till dig som är som är beställningsansvarig av kommunens tekniska konsulter. Konsulterna beställs efter behov. Uppdragen kan vara olika långa i tid och kan avropas timbaserat eller med fast arvode.

Ramavtalet Förmedlingstjänst tekniska konsulter STIC 2015 omfattar:

Ramavtalsleverantören åtar sig för STIC och dess medlemmars behov att säkerställa konsulttjänster inom de tekniska området, så kallade tekniska konsulter.

Omfattningen är enligt nedan CPV koder, dess underkoder och underunderkoder.

 • Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster (71000000-8)
 • Ingenjörstjänster (71300000-1)
 • Stadsplanering och landskapsvård (71400000-2)
 • Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten (71500000-3)
 • Teknisk provning, analys och konsulttjänster (71600000-4)
 • Övervakning och kontroll (71700000-5)
 • Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall (71800000-6)
 • Laboratorietjänster samt kompetenser inom Tjänster avseende fast egendom (71900000-7)
 • Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom och dess underkoder (70100000-2)
 • Exploatering av fastigheter och dess underkoder (70110000-5)
 • Exploatering av bostadsfastigheter och dess underkoder (70111000-2)
 • Exploatering av andra fastigheter än bostadsfastigheter och dess underkoder (70112000-9)
 • Köp och försäljning av fastigheter och dess underkoder (70120000-8)
 • Försäljning eller köp av mark och dess underkoder (70122000-2)

Ramavtalet har tecknats med en leverantör - Ework Group AB.

Stöd för avrop

Se publicerat ramavtal samt övriga bilagor nedan under Förmedlingstjänst tekniska konsulter STIC 2015.

Ramavtalet har förlängts från 170923-180922.

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC