Ramavtalsområde

Korttidsboende STIC 2014

Korttidsboende STIC 2014 - boende i särskilda boendeformer förenat med vård och omsorg - har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner.

Ramavtalen för Korttidsboende STIC 2014 omfattar:

Boende under en begränsad tid med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå ingår.

Korttidsboendet kan vara:

  • Återhämtning efter sjukhusvistelse
  • Växelvård
  • Avlösning och anhörigstöd
  • Platser i avvaktan på annan boendeform eller på något arrangemang i det ordinära boendet.

Korttidsplatser kan även behövas för träning av olika funktioner för att möjliggöra kvarboende i det ordinära boendet. Vistelsetiden är då tidsbegränsad.

  • Abonnemangsplatser för Nacka och Täby. Inriktning somatisk och demens över 65 år.
  • Enstaka platser som avropas vid behov. Avser inriktningarna somatisk och demens över 65 år.

Avropsberättigade kommuner

Ramavtalet är ett ombudsavtal och avropsberättigade är

  • Nacka kommun
  • Täby kommun
  • Vaxholms stad
  • Värmdö kommun

För enstaka platser upprättas placeringsavtal.

Det är kommunernas behöriga handläggare som avropar.

Avropa och beställ genom rangordning

För de enstaka platserna är leverantörerna rangordnade inom respektive inriktning somatisk och demens över 65 år/under 65 år. Läs mer om rangordning

Stöd för avrop

Använd publicerat ramavtal samt övriga bilagor under rubriken Konsulentstödd familjehemsvård missbruksvård STIC 2016 som hjälp vid avrop.

Ramavtalen är förlängda och gäller tom hösten 2018.

Korttidsboende STIC 2014 5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-09-01 till 2018-08-31

Tillfälligt boende i särskilda boendeformer förenat med vård och omsorg.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Attendo Sverige AB
Namn:
Lina Björnådal
Telefon:
0730-300 555
:
Visa avtalet i Tendsign
Aleris Omsorg AB
Namn:
Jenny Johansson
Telefon:
+46 8 123 190 24
:
Visa avtalet i Tendsign
Vardaga Äldreomsorg AB
Namn:
Sara Wilhelmsson
Telefon:
08 578 70 000
:
Visa avtalet i Tendsign
Saltsjöbadens Sjukhus Aktiebolag
Namn:
Sara Wilhelmsson
Telefon:
+46 (0)766 21 76 68
:
Visa avtalet i Tendsign
STIFTELSEN DANVIKS HOSPITAL
Namn:
Carina Mattsson
Telefon:
08-452 92 07
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.  

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC