Ramavtalsområde

HVB Barn och Unga

HVB Barn och unga 2013 är ett ramavtal som 61 kommuner runt om i Sverige är anslutna till. Det innebär att avtalet endast kan nyttjas av dessa kommuner. Från och med hösten 2016 kan du lätt söka fram en placering utifrån individens behov i vår nya databas.

Syftet med ramavtalen är att tillgodose deltagande kommuners huvudsakliga behov av externa placeringar. Målet är att ramavtalen ska vara ett stöd för handläggaren i samråd med den enskilde i arbetet med att hitta det bästa boendet utifrån individens behov.

Ramavtalet omfattar verksamheter med olika inriktningar, målgrupper och geografisk belägenhet inom åldersgruppen 0-24 år. Antalet verksamheter i ramavtalet är omkring 180 men kan variera någon över tid. För att underlätta arbetet med vilka leverantörers verksamheter som gäller vid de olika urvalen för placering finns alla uppgifter i en databas.

Ny databas utifrån individens behov

Hösten 2016 har ramavtalets databas utvecklats och är nu enklare att hantera. Databasen är nu integrerad på vår webbplats och i den kan du nu göra urval och lätt hitta den typ av verksamhet du söker. Syftet med databasen är precis som tidigare att underlätta sökning efter vårdgivare vid placering och individualisera insatsen enligt socialtjänstlagens krav. I databasen kan du göra urval utifrån det individuella behovet.

Sök efter urval

Som handläggare kan du göra urvalssökningar på exempelvis vilken inriktning, målgrupp eller geografisk belägenhet som passar individen. När du gjort ditt urval får du en lista över de verksamheter som matchar urvalssökningen.

Den verksamhet som är placerad som nummer ett i listan har bäst pris och bäst kvalitet utifrån de extra kvalitetspoäng som verksamheten fått i upphandlingen. Den verksamhet som är placerad som nummer två i listan har näst bäst pris och bäst kvalitet utifrån de extra kvalitetspoäng som verksamheten fått i upphandlingen och så vidare.

Verksamhetsuppföljning

Deltagande kommuner har gemensamt tagit fram rutiner för hur uppföljningen av leverantörernas verksamheter ska gå till. Verksamhetsuppföljningar som genomförts har alla deltagande kommuner tillgång till via inloggning i systemet. Inloggningsuppgifter har ramavtalets kontaktperson fått via Avtalsnytt.

Kontaktperson vid frågor

Om du har frågor om ramavtalet eller avtalsdatabasen kontakta då i första hand din kontaktperson i kommunen. Din kontaktperson har fått särskild utbildning i ramavtalet och har till uppgift att bland annat svara på frågor om ramavtalet internt i din kommun. Det är socialförvaltningen i kommunen som du vänder dig till.

I andra hand går det bra att ringa vår kontaktperson, Jenny Åberg eller kundsupport.

Berätta om ramavtalet

För att varje kommun på ett enkelt sätt ska kunna sprida information om ramavtalen har vi tagit fram en presentation om ramavtalen. I den tar vi upp ramavtalet omfattning, villkor och hur du använder det på bästa sätt.

Avtalstid

Avtalet löper till 2018-09-01.

Tipsa en vän

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig sociala tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Sök och sortera HVB-hem i vår databas

Verksamhetsuppföljning

För att ta del av de verksamhetsuppföljningar som genomförts måste du logga in. Inloggningsuppgifter har skickats via Avtalsnytt till ramavtalets kontaktperson i kommunen. 

Verksamhetsuppföljning

Frågor och svar

Vad innebär Övriga placeringar under rubriken ”1.6.40. Uppsägning av placeringsavtal och uppsägningstid”??

Under rubriken ”Uppsägning av placeringsavtal och uppsägningstid” går det att läsa att det inte accepteras någon uppsägningstid för Övriga placeringar. Övriga placeringar syftar till SoL-placeringar 18-24 år.

Hur fungerar det med vårdgivare som har flera verksamheter?

Upphandlingen utformades så att anbudsgivarna fick lämna ett anbud per verksamhet och ramavtal har tecknats per verksamhet. Detta innebär att om en kommun placerar på en verksamhet som inte har ramavtal är detta en placering utanför ramavtal. Detta gäller även om företaget har andra verksamheter med ramavtal.

Hur hanteras eventuella kostnader för självrisk?

Alla kostnader ska ingå i dygnspriset förutom de som explicit nämns att de inte ingår. Kostnader för självrisk är inte en sådan kostnad som ska faktureras separat utan det ingår i dygnspriset.

Hur fungerar övergången mellan gamla och nya ramavtal för HVB Barn och Unga?

Övergången mellan gamla och nya ramavtal fungerar så att gällande placeringsavtal löper vidare till dess de löper ut, först då tecknas nytt placeringsavtal som baseras på det nya ramavtalet Barn och Unga 2013.

Deltagande kommuner

I respektive kommuns socialförvaltning finns en kontaktperson för ramavtalet.

Kommuner som är anslutna till avtalet 

SKL Kommentus UC