Ramavtalsområde

HVB vuxna med missbruk 2016

HVB vuxna med missbruk 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling. De 77 svenska kommuner som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen är ramavtalspart.

Ramavtalet omfattar:

HVB-placeringar fördelat på fyra olika delområden

  • Del 1: HVB Utredningplacering
  • Del 2: HVB Behandlingsplacering
  • Del 3: HVB Omvårdnadsplacering
  • Del 4: Arbetskooperativ

Ta hjälp av underlagen

Vi har tagit fram mallar och dokument som stöd för dig som ska placera på ramavtalet. Dessa underlag finns under rubrikerna Antagna utförare, Placeringsavtal och Ramavtalsvillkor till höger.

Antagna utförare

Listor över vilka HVB/arbetskooperativ som antagits och som tecknat ramavtal inom respektive delområde. Här finns även ett dokument med info och kontaktuppgifter till utförarna.

Vill du titta på varje utförares anbud, kontakta din kommun.

Arbete pågår med en urvalsdatabas där du vid placering kan söka fram de HVB/arbetskooperativ som matchar individens unika behov. Databasen ska också innehålla mer fakta om varje utförare.

Placeringsavtal

Mall som kan användas för att teckna avtal vid placeringstillfället.

Ramavtalsvillkor

Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av de krav och villkor som är kopplade till placeringsprocessen.

Vilka kan använda avtalet?

För att kunna placera på avtalet måste din kommun

  • Först betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Mer information om serviceavgiften
  • Undertecknat upphandlingsuppdraget och returnerat det till oss före annonsering

Se vilka de deltagande kommunerna är till höger.

Ytterligare stöd

Har du frågor eller behov av ytterligare stöd kontakta oss. Kontaktuppgifter finns högst upp på sidan.

Avtalsmöten och beställarträffar

Under 2018 bjuder vi in till avtalsmöten för antagna utförare och beställarträffar för deltagande kommuner. Syftet är att informera och diskutera hur användningen av ramavtalen kan förenklas. Mer information kommer i inbjudningar.

Avtalstid

Avtalet löper till 2019-09-14 med möjlighet till förlängning i 1+1 år.

Tipsa en vän

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport. Tel: 08 525 029 96 E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig sociala tjänster SKL Kommentus Inköpscentral.

Placeringsavtal

Ramavtalsvillkor

Deltagande kommuner

SKL Kommentus UC