Ramavtalsområde

Konsulentstödd familjehemsvård 2016

Konsulentstödd familjehemsvård 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling. De 68 svenska kommuner som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen är ramavtalspart.

Ramavtalet omfattar:

Konsulentstödd familjehemsvård inom fem olika delområden med handledning och annat stöd till

  • Del A: Familjehem för barn och unga 0-17 år
  • Del B: Familjehem i kombination med särskilda insatser för barn och unga 0-17 år
  • Del C: Familjehem för vuxna med missbruk/beroende
  • Del D: Jourhem för barn och unga 0-17 år
  • Del E: Handledning och stöd till familjehem i kommunens egen regi

Använd avtalsdatabasen för rätt placering

Vår avtalsdatabas fungerar som ett stöd vid placering. Här kan du söka bland samtliga utförare och filtrera fram de som matchar individens särskilda behov. Det finns även ytterligare information om varje utförare. Till avtalsdatabasen

Ta hjälp av underlagen

Vi har tagit fram mallar och dokument som stöd för dig som ska använda ramavtalet. Dessa underlag finns under rubrikerna Antagna utförare, Placeringsavtal och Ramavtalsvillkor till höger.

Antagna utförare

Listor över vilka utförare som antagits inom respektive delområde. Vill du få tillgång till varje utförares anbud kan du kontakta din kommun.

Placeringsavtal

Mallar som underlättar vid placeringstillfället. Observera att det är olika placeringsavtal för de olika delområdena.

Ramavtalsvillkor

Innehåller information om vilka krav som ställts i upphandlingen.

Vilka kan avropa och beställa på avtalet?

För att kunna använda avtalet måste din kommun

  • Först betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor Mer information om serviceavgiften
  • Undertecknat upphandlingsuppdraget och returnerat det till oss före annonsering

Se vilka de deltagande kommunerna är till höger.

Ytterligare stöd

Har du frågor eller behov av ytterligare stöd kontakta oss. Kontaktuppgifter finns högst upp på sidan.

Avtalstid

Avtalet löper till 2019-09-14.

Tipsa en vän

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig sociala tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsdatabas

Här kan du vid placering söka fram de utförare som matchar individens unika behov.

Till databasen

Placeringsavtal

Använd placeringsmallarna

Deltagande kommuner

SKL Kommentus UC