Ramavtalsområde

Stödboende

Upphandlingen Stödboende 2013 har genomförts av oss som en ombudsupphandling för de 45 kommuner runtom i Sverige som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen och är ramavtalspart.

Placeringar utifrån individens behov

Ramavtal har tecknats med 23 verksamheter. Syftet med ramavtalen är att tillgodose deltagande kommuners huvudsakliga behov av externa placeringar. Målet är att ramavtalen ska vara ett stöd för handläggaren i samråd med den enskilde i arbetet med att hitta det bästa boendet utifrån individens behov.
Ramavtalet omfattar placeringar i stödboenden för ungdomar 18 - 24 år samt barn och föräldrar i behov av tillsyn och stöd under en övergångsperiod.

Ramavtalet omfattar fyra delområden

02 Stödboende för ungdomar 18-24 år behovsnivå 1 och 2
03 Stödboende för barn och föräldrar behovsnivå 1 och 2
04 Stödboende för ungdomar 18-24 år behovsnivå 3 och 4
05 Stödboende för barn och föräldrar behovsnivå 3 och 4

Nivå 1 = Direkt personalstöd upp till 7 timmar per vecka samt stöd via telefon övriga dagar och tider.
Nivå 2 = Direkt personalstöd 8-15 timmar per vecka samt stöd via telefon övriga dagar och tider.
Nivå 3 = Direkt personalstöd 16-25 per vecka samt stöd via telefon övriga dagar och tider.
Nivå 4 = Direkt personalstöd 26 timmar och uppåt per vecka samt stöd via telefon övriga dagar och tider.

Mallar och information till din hjälp

För att underlätta arbetet med placeringar har mallar och dokumentation tagits fram, bland annat listor över vilka som är avropsberättigade och leverantörer på avtalet, avtalsdatabas och uppföljning. All denna dokumentation hittar du här till höger, en kortare beskrivning finner du här nedan.

Mall placeringsavtal

För att underlätta vid placeringstillfället har representanter från de deltagande kommunerna tagit fram en mall för placeringsavtal. Se dokumentet "Placeringsavtalsmall" till höger.

Ramavtalsvillkor

Information om vilka krav som ställts i upphandlingen hittar du i dokumentet "Ramavtalsvillkor" till höger.

Antagna leverantörer

Listor över vilka verksamheter som antagits i respektive delområde hittar du i filerna benämnda "Verksamheter delområde" till höger.

Avropsstöd

För att underlätta sökning efter vårdgivare vid placering och individualisera insatsen enligt socialtjänstlagens krav har SKI utformat en databas för ramavtalen Stödboende 2013. I databasen kan du göra urval utifrån det individuella behovet.

Kontaktperson vid frågor

Om du har frågor om ramavtalet eller avtalsdatabasen kontakta då i första hand din kontaktperson i kommunen. Din kontaktperson har fått särskild utbildning i ramavtalet och har till uppgift att bland annat svara på frågor om ramavtalet internt i din kommun. Se listan över kontaktpersoner med kontaktuppgifter per kommun i dokumentet "Kontaktpersoner för ramavtalet i kommunen" till höger.

I andra hand är du välkommen att kontakta: SKI kundsupport via : eller Jenny Åberg : .

Avtalstid

Avtalet löper till 2018-12-07.

Tipsa en vän

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig sociala tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus UC