Ramavtalsområde

Läromedel

Beställ tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk via våra läromedelsavtal. Du kan även köpa tillhörande komponenter. Beställ enkelt via leverantörernas webbutiker. Ramavtalet erbjuder även rabatter för alla beställningar, inte bara för terminsbeställningar.

Ramavtalet Läromedel 2014 omfattar

Avtalet omfattar både tryckta och interaktiva läromedel uppdelat på två delområden.

Delområde 1 (tryckta läromedel) - en leverantör - beställ direkt via LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag.

Delområde 2 (interaktiva läromedel) - två leverantörer - beställ i första hand från Komplementskolan Sverige AB och i andra hand från LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag.

Ramavtalet omfattar även tillhörande komponenter som CD, DVD, kassetter eller motsvarande samt övrigt pedagogiskt material.

Förmånliga beställningsvillkor

Rabattvillkoren på ramavtalet är inte begränsat till att bara gälla bara vid terminsbeställningar, som annars är vanligt, utan gäller för alla beställningar oavsett när de genomförs.

Samordnade leveranser

Det finns möjlighet till samordnad varudistribution, vilket innebär att leveranser sker till en omlastningscentral istället för till varje skola/beställande enhet. Att sköta distributionen på det här sättet spar både på miljön och administrativa resurser för avropande myndigheter.

Avropa och beställ via webbutik

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du läromedlen via leverantörens webbutik, e-post eller telefon. På detta vis kan du få din produkt med kort leveranstid, för både planerade beställningar och beställningar med kort varsel.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Ramavtalet har förlängts till 190222. Se de två leverantörernas förlängningsoptioner i respektive ramavtal nedan.

Läromedel 2014

2 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-02-23 till 2019-02-22

Ramavtalsområde: Utbildning och lärande

Ramavtalsområdet omfattar dels tryckta läromedel på svenska och andra språk och dels inlästa färdigproducerade läromedel på svenska och andra språk. Båda med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
Namn:
Per Åkesson
Telefon:
+46 (0) 19 20 69 01
:
Visa avtalet i Tendsign
Komplementskolan Sverige AB
Namn:
Carl Hamilton
Telefon:
+46705224912
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig utbildning och lärande SKL Kommentus Inköpscentral

Vanliga frågor

Kan jag köpa inlästa läromedel?

Nej, ramavtalet omfattar inte inlästa läromedel. Någon separat upphandling inom detta område är inte planerad.

Kan jag beställa från vilken leverantör jag vill?

I första hand görs beställning från den ramavtalsleverantör som är rangordnad etta. Inom ramen för ramavtalet går det att direktupphandla, så länge det sker i enlighet med bestämmelserna i LOU. Syftet är att UM/UE ska få samma villkor vid direktupphandling som vid avrop från ramavtalet. UM/UE kan i sådana fall vända sig direkt till valfri ramavtalsleverantör, som ingått ramavtal om läromedel med SKI, om förutsättningar för direktupphandling av läromedlen föreligger.

Omfattar avtalet e-läromedel?

Ja, e-läromedel är benämnt som interaktiva läromedel och beställs i första hand från den ramavtalsleverantör som är rangordnad etta inom delområdet Interaktiva läromedel.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Utbildning- och lärande. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC