Ramavtalsområde

Annonsförmedlingstjänster

Via ramavtalet Annonsförmedlingstjänster 2014-2 kan du avropa diverse förmedlingstjänster av annonser. Ramavtalet omfattar såväl förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer som strategisk medierådgivning.

Info maj 2017: Ny upphandling för Annonsförmedlingstjänster tidigareläggs - andra optionsåret kommer inte att utnyttjas

SKI har, i samråd med de som avropar på Annonsförmedlingstjänster 2014-2, beslutat att inte utnyttja ramavtalets andra optionsår. Istället tidigareläggs den nya upphandlingen, och vi påbörjar Annonsförmedlingstjänster 2018 redan hösten 2017. Avtalet löper därmed ut maj 2018.

Ramavtalet Annonsförmedlingstjänster 2014-2 omfattar

Ramavtalet omfattar både taktiska tjänster (annonsförmedling) och strategiska tjänster (strategisk medierådgivning). Ramavtalet erbjuder förmedling av annonser i media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer och den strategiska medierådgivningen för exempelvis kanalval, medieanalys och prognoser.

Avropa genom rangordning

Vi har tecknat ramavtal med 3 leverantörer avseende annonsförmedlingstjänster där alla tjänster kan avropas från en och samma leverantör. Leverantörerna är rangordnande enligt nedan:


1. TROSS Sverige AB
2. Nowa Kommunikation AB
3. Vizeum Sverige AB

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du direkt genom att kontakta leverantören rangordnad som nummer ett. Om denne inte kan leverera enligt villkoren i ramavtalet får du gå vidare till nummer två i rangordningen och så vidare. Läs mer om rangordning

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Läs om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se bilagan Avropsvägledning under rubriken Annonsförmedlingstjänster 2014-2 nedan.

Ramavtalet har förlängts till 2018-05-03 och löper sedan ut.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-05-04 till 2018-05-03

Ramavtalsområde: Administrativa tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Nowa Kommunikation AB
Namn:
Anders Wallqvist
Telefon:
+46 (0)31 712 73 01
:
Visa avtalet i Tendsign
Vizeum Sverige AB
Namn:
Annika Abrahamsson
Telefon:
031-808 857
:
Visa avtalet i Tendsign
TROSS Sverige AB
Namn:
Emil Trägårdh
Telefon:
+46 (0)73 422 72 36
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom administrativa tjänster samt förbrukning, administration och kontor. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC