Ramavtalsområde

Bemanningstjänster

De flesta organisationer har behov av att ta in extern personal vid sjukfrånvaro, arbetstoppar, annan frånvaro av ordinarie anställda eller vid bestämda uppdrag. Med ramavtalet för bemanningstjänster blir det enklare att snabbt få tillfällig personal på plats för längre eller kortare tid.

Ramavtalet för Bemanningstjänster 2015-2 omfattar:

Bemanningstjänster inom 5 delområden

1. Ekonomi

 • Controller
 • Redovisningsekonom
 • Ekonomiassistent

2. Administration

 • Assistent
 • Sekreterare
 • Registrator

3. Support

 • Receptionist/Telefonist/Allroundkontorist
 • Kundtjänstmedarbetare

4. HR

 • Personalhandläggare/Personaladministratör
 • Lönehandläggare/Löneassistent

5. Fastighet

 • Vaktmästare/Fastighetsskötare
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsvärd/Husvärd
 • Servicereparatör/Fastighetsreparatör
 • Drifttekniker

Avtal har tecknats med totalt 5 leverantörer fördelade på 21 geografiska områden (län). Kontaktuppgifter till leverantörerna

Upphandlingsansvarig: Så här gör du avropsanmälan

För att kunna använda ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga serviceavgiften. Läs om serviceavgiften här

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du som upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Beställare: Beställ genom rangordning

Vid avropsanmälan får leverantörerna ett meddelande om att anmälan skett. Därefter är det klart för dig som beställare att börja avropa och beställa på avtalet.

Beställningar sker genom rangordning av tre leverantörer uppdelat på delområde och län. Se fördelningen i bilagan Rangordning per län Bemanningstjänster 2015-2.

Börja med att kontakta leverantören rangordnad som nummer 1 via e-post eller telefon. Om denne inte bekräftar eller avböjer förfrågan inom en (1) arbetsdag får du gå vidare till nummer 2. Leveransavtal tecknas sedan mellan beställare och leverantör. Avropsstödet ger fullständig instruktion hur du beställer via rangordningen samt eventuella avsteg från den.

Stöd vid beställning

Som ytterligare hjälp vid beställning, se bilagor under rubriken Bemanningstjänster 2015-2 nedan.

Bemanningstjänster 2015-2

5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2018-01-29 till 2020-01-28

Ramavtalsområde: Administrativa tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Bemannia AB (publ.)
Namn:
Johanna Ebermo
Telefon:
+46 (0)771 84 53 00
:
Visa avtalet i Tendsign
Randstad AB
Namn:
Anna Smids
Telefon:
+46 (0)20 170 70 70
:
Visa avtalet i Tendsign
Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Namn:
Eva Meyer
Telefon:
+46 (0)8 525 018 00
:
Visa avtalet i Tendsign
Arena Personal Sverige AB
Namn:
Linnéa Hult
Telefon:
+46 (0)10 330 30 66
:
Visa avtalet i Tendsign
Lernia Bemanning AB
Namn:
Frida Andersson
Telefon:
08-7259150
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Kontaktuppgifter till leverantörer vid beställning

Se kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag vad en konsult kostar?

Priset vid leverans ska baseras på den tilltänkta inhyrda personalens månadslön enligt dennes anställningsavtal dividerat med 167. Kvoten av den beräkningen ska sedan multipliceras med faktorn som anbudsgivaren lämnar i sitt anbud. Resultatet av beräkningen utgör totalpriset per timme som UM ska betala.

Exempel:
Leverantör A har lämnat en faktor på 1,9 enligt prisbilaga för en ekonomiassisten (exempelvis.) Ekonomiassistenten som ska tillsättas för uppdraget har en månadslön om 25 000 SEK. (Exempelvis)

Uträkning av priset till UM
25 000/167 (antal h/mån)
= 150
150 x 1,9= 284

Totalpriset som ska gälla för denna unika leverans blir således 284 SEK i timmen.
Leverantören har lämnat en faktor nedan för de olika huvudkategorierna. Faktorn får inte understiga 1,9. Samma faktor gäller för samtliga 21 län.

Om UM avropar 30 kalenderdagar innan kandidaten ska vara på plats hos UM och uppdraget kan påbörjas, bör anbudsgivaren erbjuda rabatt på lämnad faktor. Rabatten ska dras av från lämnad faktor vid varje enskilt avrop. Samma rabattsats kommer att tillämpas för alla huvudkategorier som omfattas av anbudet.

SKL Kommentus UC