Ramavtalsområde

Juridiska tjänster

Det här ramavtalet tillgodoser ett varierat behov av juridiska tjänster och juridisk experthjälp inom flera rättsområden. Avtalet omfattar 12 olika rättsområden och tre geografiska områden. Du som kund ska kunna köpa den tjänst som passar dig oavsett vart i landet du är verksam.

Ramavtalet för Juridiska tjänster 2016 omfattar:

Avtalet omfattar juridiska tjänster och tjänster kopplade till juridiska frågeställningar hos den enskilda upphandlande myndigheten. Det omfattar inte generella utbildningsinsatser med generella öppna kurspaket eller organisationsutredningar av generell karaktär med juridiska inslag eller revisionsuppdrag eller andra uppdrag upphandlat av lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer.

Avtalet är uppdelat i tre geografiska områden där ett eller flera rättsområden omfattas. Vilka rättsområdet som finns under respektive geografiskt område framgår i bilagan "Rangordning per anbudsområde".

Geografiska områden

 1. Syd (Skåne län, Blekinge län, Hallands län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Västra Götalands län, Östergötlands län, Gotlands län)
 2. Mitt (Värmlands län, Örebro län, Södermanlands län, Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län)
 3. Norr (Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län)

Och 12 rättsområden:

 • Affärsjuridik
  - Konkurrens- och EU-rätt
  - Avtalsrätt och köprätt
  - Bolagsrätt
 • Försäkringsrätt
 • Fastighetsrätt inklusive PBL och VA-lagen
 • Entreprenadrätt
 • Arbetsrätt
 • Miljörätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Speciell förvaltningsrätt
 • IT-rätt
 • Sjö- och Transporträtt
 • Immaterialrätt
 • Skatterätt

Kommuner, landsting och regioner som kan avropa på detta ramavtal har även tillgång till juridiskt stöd hos SKL genom sitt medlemskap i sin arbetsgivar- och intresseorganisation SKL. Ramavtalet för Juridiska tjänster 2016 är tecknat med 17 leverantörer, läs mer om dem här.

Avropa och beställ

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du direkt genom att kontakta leverantören rangordnad som nummer ett. Om denne inte kan leverera enligt villkoren i ramavtalet får du gå vidare till nummer två i rangordningen och så vidare. Du hittar rangordningen per geografiskt område och rättsligt område i bilagan "Rangordning per anbudsområde". Mer om rangordning

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Läs om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor under Juridiska tjänster 2016 nedan.

Ramavtalet har förlängts från 180626-190626.

Juridiska tjänster 2016

17 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-06-27 till 2019-06-26

Ramavtalsområde: Administrativa tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Namn:
Mikael Wärnsby
Telefon:
+46 (0)40 664 66 35
:
Visa avtalet i Tendsign
Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
Namn:
Rickard Hulling
Telefon:
+46 (0) 31 15 14 90
:
Visa avtalet i Tendsign
WSP Sverige AB
Namn:
Erik Nordström
Telefon:
+46 31 727 27 07
:
Visa avtalet i Tendsign
Advokatfirman Gärde & Partners AB
Namn:
David Hertzman
Telefon:
+46 8 660 00 41
:
Visa avtalet i Tendsign
Front Advokater AB
Namn:
Sara Karlsson
Telefon:
031-10 76 26
:
Visa avtalet i Tendsign
Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag
Namn:
Linda Forsberg
Telefon:
08-220900
:
Visa avtalet i Tendsign
Fürst & Partners Advokatfirma AB
Namn:
viveka bonde
Telefon:
+46 (0)702416100
:
Visa avtalet i Tendsign
JP Infonet AB
Namn:
Anders Vedin
Telefon:
084626560
:
Visa avtalet i Tendsign
Advokatfirman Delphi Kommanditbolag
Namn:
Martin Bogg
Telefon:
086775518
:
Visa avtalet i Tendsign
Advokatfirman MarLaw AB
Namn:
Marcus Ateva
Telefon:
+46 (0)8 23 07 35
:
Visa avtalet i Tendsign
Foyen Advokatfirma Kommanditbolag
Namn:
Andreas Lundqvist
Telefon:
+46 8 506 184 70
:
Visa avtalet i Tendsign
Advokat Måns Ahlquist AB
Namn:
Måns Ahlquist
Telefon:
0729732227
:
Visa avtalet i Tendsign
Advokatfirman Attoff Law AB
Namn:
Louise Aschan
Telefon:
+46(0)8 651 60 70
:
Visa avtalet i Tendsign
Bird & Bird Advokat KB
Namn:
Fredrika Ahnborg Katouzi
Telefon:
+46 (0)8 501 097 21
:
Visa avtalet i Tendsign
Frigga Advokatbyrå AB
Namn:
Martin Jonsborg
Telefon:
033-100050
:
Visa avtalet i Tendsign
Legal Works Nordic AB
Namn:
Fredrik Önnerfors
Telefon:
+46707755777
:
Visa avtalet i Tendsign
Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå AB
Namn:
Jesper Arvenberg
Telefon:
08211165
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Ta del av informationen om samtliga ramavtalsleverantörer med tillhörande kontaktuppgifter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom administrativa tjänster samt förbrukning, administration och kontor. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC