Ramavtalsområde

Prenumerationstjänster

Prenumerationstjänster ger tydlig översikt och enklare hantering av dina tidnings- och tidskriftsprenumerationer genom en förmedlingstjänst. Då alla prenumerationerna samlas på samma ställe behöver du inte hålla reda på olika fakturor och lägga tid på att söka efter ett utbud som kan passa din mottagning, kontor eller bibliotek. Mäklaren tillhandahåller titlar från ett hundratal länder, sköter kontakten med förlagen samt förhandlar fram förmånliga priser.

Ramavtalet för Prenumerationstjänster 2016 omfattar:

Förmedling av prenumerationer i tryckt eller elektronisk form på

  • Svenska och utländska tidningar eller tidskrifter
  • Dags-/vecko-/månadstidningar och tidskrifter

Priserna på de olika titlarna blir lägre än om du skulle tecknat egna prenumerationer hos respektive förlag. Den tillkommande mäklarkostnaden är minus rabatten du får genom ramavtalet. Allt är klart och tydligt specificerat på fakturan.

Avtal har tecknats med en leverantör - LM Information Delivery. Mer information om leverantören till höger.

Sortimentet finns på leverantörens webbtjänst LibNet som du får inloggning till vid avrop. Sedan är det bara att gå in och välja i utbudet.

Prenumerationstjänster 2016 omfattar inte läromedel eller litteratur där vi har separata avtal, Läromedel 2014 och Litteratur 2013.

Upphandlingsansvarig: Så här gör du avropsanmälan

För att kunna avropa på ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga servicevgiften. Läs information om serviceavgiften här.

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du som upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Beställare: Avropa och beställ

Vid avropsanmälan meddelas leverantören som kontaktar upphandlingsenheten. Därefter är det klart för dig som beställare att börja avropa och beställa på avtalet.

Mejla eller ring LM:s kundservice för att läggas upp som användare och få inloggningsuppgifter till LibNet. Se kontaktuppgifter under rubriken Kontakta leverantören här bredvid.

Löpande administration som nybeställningar, förnyelser och avbeställningar sker sedan via LibNet eller kundservice.

Stöd för avrop

Som ytterligare hjälp vid avrop, se bilagor under rubriken Prenumerationstjänster 2016 nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-06-19 till 2019-06-18

Ramavtalsområde: Administrativa tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
LM Information Delivery
Namn:
Zahra Touil
Telefon:
+46 7 009 16 70 2
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Vanliga frågor och svar

Priset som finns på ramavtalsleverantörens hemsida, är det inklusive rabatt?

Nej, det är listpriset som upphandlande myndighet ser på ramavtalsleverantörens hemsida. Erhållen rabatt redovisas på fakturan.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom administrativa tjänster samt förbrukning, administration och kontor. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC