Artiklar om Ombudsavtal inom SKL Kommentus Inköpscentral

 • HVB vuxna med missbruk 2016

  HVB vuxna med missbruk 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling. De 77 svenska kommuner som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen är ramavtalspart.

 • Antagna utförare

 • Konsulentstödd familjehemsvård 2016

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling. De 68 svenska kommuner som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen är ramavtalspart.

 • Ramavtalsvillkor

 • Placeringsavtal

 • Deltagande kommuner

 • HVB Barn och unga 2017

  Det här är en ombudsupphandling som omfattar HVB-hem för barn och unga med olika behov av externa akut-, behandlings- och utredningsplaceringar. Vi kommer skicka ut en inbjudan till kommunerna om att delta i upphandlingen under februari 2018. Då upphandlingen genomförs som ombud blir de deltagande kommunerna avtalspart.

 • Stödboende 2017

  Det här är en ombudsupphandling som omfattar placeringar i stödboenden för personer i åldern 16-20 år. Vi kommer skicka ut en inbjudan till kommunerna om att delta i upphandlingen under februari 2018. De kommuner som anmäler sig blir ramavtalspart.