Barnvaccinprogrammet 2018

Region Skåne och SKI har fått i uppdrag att göra en gemensam upphandling av barnvaccin till barnhälsovård och elevhälsa, inklusive ett fysiskt lager. Uppdraget kommer från landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer.

SKI:s nuvarande avtal för barnvaccin A och B löper ut under 2018. SKI gör därför även en traditionell upphandling för att minska risken för avtalslöshet och säkra vaccintillgången i mellanperioden 3 juni 2018-31 augusti 2019. Läs mer här

Om upphandlingen Barnvaccinprogrammet 2018

Upphandlingen omfattar

  • vaccin
  • fysiskt lager som beredskap för bristsituationer
  • samordning av volymer, distribution och logistik hos kommuner, landsting och privata skolaktörer

Varför gör vi en gemensam upphandling av barnvaccin?

Upphandlingen görs för att långsiktigt säkerställa tillgången till vaccin för barn och elever i hela Sverige.

Så involveras landsting och kommuner

Organisationen för upphandlingen består av en medicinsk expertgrupp, projektgrupp, operativ styrgrupp och strategisk styrgrupp. I dessa grupper ingår också landstings- och kommunrepresentanter. Se organisation(PDF-dokument-dokument, 111 kB, nytt fönster)

Alla landsting har även fem kontaktpersoner för funktionerna inköp, smittskydd, läkemedel, barnhälsovård och kommunikation som regelbundet har kommunikation med projektet. Denna grupp får varje månad information om status för projektet.

Har du frågor om projektet, kontakta en representant i ditt landsting eller din kommun. Du kan också kontakta projektledare : eller SKI:s kategoriansvarige :

Tidplan för upphandlingen

Annonsering är beräknad till april 2018. Avtal kommer tecknas 1 januari 2019 och avtalsstart blir 1 september 2019.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Tipsa en vän

Kontaktperson

Arian Mandegari

Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 01
Mobil:
072 746 88 37
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC