Boknings- och bidragslösningar 2017

Upphandlingen är ett samverkansprojekt mellan 200 kommuner, SKL samt SKL Kommentus Inköpscentral. Målet med kommande ramavtal är enklare och effektivare användning av kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Förbund/föreningar eller privatpersoner ska kunna söka, boka och betala en aktivitet eller evenemang över hela Sverige dygnet runt. Vidare kan bidrag sökas för genomförda aktiviteter. Kommunens administratörer i sin tur handlägger inkommande boknings- och bidragsansökningar - allt i samma lösning.

SKI genomför upphandlingen genom konkurrenspräglad dialog. Kommuner, men också övriga upphandlande myndigheter ska kunna avropa hela eller delar av boknings- och bidragslösningen.

Mer om konkurrenspräglad dialog och information från SKL om projektet samt vilka kommuner som ingår finns under Relaterad information till höger.

Om upphandlingen Boknings- och bidragslösningar 2017

Kommunerna ute i landet använder olika IT-lösningar för bokning av lokaler och anläggningar samt tillhörande bidrag. De befintliga systemen skapades ursprungligen som verksamhetsstöd till handläggarna. Med utvecklingen av digitala tjänster ställs nya krav som nuvarande system har svårt att leva upp till.

Genom dialog med såväl kommuner som leverantörer har en ny, grov systemarkitektur tagits fram. Utifrån den har upphandlingsstrategin, se högerspalten, färdigställts.

Varför upphandlar vi boknings- och bidragslösningar?

Vi vill göra det smidigare att använda kommunala lokaler och underlätta bidragssökning. Med nya lösningar utnyttjas anläggningarna effektivare, bokning av träningstider och evenemang förenklas. För varje enskild kommun blir det väsentligt lättare att anskaffa en komplex funktion via blivande ramavtal istället för att göra en egen upphandling.

Med samverkansprojektet utmanas leverantörerna att skapa lösningar som ständigt utvecklas efter användarnas behov och samstämmer med de nya kraven på digitalisering.

Tidplan för upphandlingen

Anbuds- samt utvärderingsfas pågår. Ramavtal beräknas vara klara för avrop under andra kvartalet 2019.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Ida Engberg

Kategoriansvarig digitalisering, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 94
Mobil:
072-546 15 41
:

Klara Hanell Strand

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 84
Mobil:
072 584 74 50
:

Lovisa Jorikson

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 91
Mobil:
072 746 88 33
:
SKL Kommentus UC