E-arkiv 2016

Upphandlingen omfattar både funktioner för e-arkivering och konsulttjänster. Ambitionen är att avrop och beställning på det kommande ramavtalet ska bli lättare än tidigare. Vägen till att använda, administrera och vidareutveckla funktionen för din organisation blir därmed kortare.

E-arkiv 2013 löpte ut i september 2017 och nu pågår arbetet med nästa ramavtal - E-arkiv 2016. Tidplan för upphandlingen finns längst ned på sidan.

Om upphandlingen

Vår målsättning är att E-arkiv 2016 ska erbjuda en bredare omfattning av funktioner och tjänster samt ett förenklat avropsförfarande. På så sätt underlättas införandet, förvaltningen och utvecklingen av ett e-arkiv i din verksamhet.

Varför upphandlar vi e-arkiv?

Upphandlingen syftar till att täcka behovet av e-arkivering hos kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Ytterligare ett syfte är att göra det väsentligt enklare att anskaffa en relativt komplex funktion istället för att göra en egen upphandling.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering är nu avslutad. Planerad avtalsstart är april 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster, Digitalisering

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ida Herbertson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 67
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom digitalisering samt IT-produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC