HVB Barn och unga 2017

Det här är en ombudsupphandling som omfattar HVB-hem för barn och unga med olika behov av externa akut-, behandlings- och utredningsplaceringar. Vi kommer skicka ut en inbjudan till kommunerna om att delta i upphandlingen under februari 2018. Då upphandlingen genomförs som ombud blir de deltagande kommunerna avtalspart.

Om upphandlingen

De kommande ramavtalen ska tillsammans med en urvalsdatabas vara ett stöd i placeringsprocessen. Det ska bli enklare för handläggaren att hitta det bästa boendet utifrån individens behov.

Varför upphandlar vi HVB-hem för barn och unga?

Upphandlingar av externa placeringar är komplexa och resurskrävande för en enskild kommun. Detta är vår tredje ombudsupphandling av HVB för barn och unga, därför har vi byggt upp specialistkompetens inom området.

Genom att gå med i upphandlingen får deltagande kommuner:

  • Projektledning och genomförande av upphandlingen
  • Juridiskt stöd under hela upphandlingsprocessen
  • Tillgång till en urvalsdatabas där handläggaren gör urval utifrån behov och önskemål för att hitta HVB-hem som passar individen
  • Samordnad administration och ramavtalsuppföljning där uppföljningsarbetet fördelas mellan SKI och kommunerna

Var med och påverka i avtalsgruppen

Kommunerna som deltar i ombudsupphandlingen kommer ha möjlighet att ingå i avtalsgruppen. I gruppen bidrar de med kunskap och beskrivning av sitt behov samt synpunkter på vilka krav som ställs. För att få ett så bra ramavtal som möjligt är det viktigt att dessa kommuner medverkar. Vi söker särskilt personer som har vana av strategiskt och praktiskt arbete med placeringar i HVB-hem. Gruppens utmaning blir att sätta relevanta krav, det bidrar till den kvalitet som deltagande kommuner efterfrågar.

Tidplan för upphandlingen

Avtalsstart planeras till 2019-01-07.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jenny Åberg

Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 661 62 16
:
SKL Kommentus UC