HVB Barn och unga 2017

Det här är en upphandling som omfattar HVB-hem för externa placeringar av barn och unga med olika behov av akut-, behandlings- och utredningsplacering. Upphandlingen genomförs i eget namn och de kommuner som vill delta i upphandlingen behöver göra en föranmälan.

En föranmälan är inte bindande men måste göras om din kommun avser att använda ramavtalet någon gång under ramavtalstiden. Genom anmälan blir kommunen avropsberättigad part och det innebär att ni har möjlighet att avropa från tecknat ramavtal, dock ingen skyldighet.

Om upphandlingen

De kommande ramavtalen ska tillsammans med en urvalsdatabas vara ett stöd i placeringsprocessen. Det ska bli enklare för handläggaren att hitta det bästa boendet utifrån den placerades behov.

Varför upphandlar vi HVB-hem för barn och unga?

Upphandlingar av externa placeringar är komplexa och resurskrävande för en enskild kommun. Detta är vår tredje upphandling av HVB för barn och unga, därför har vi byggt upp specialistkompetens inom området.

Genom att gå med i upphandlingen erbjuds kommunerna:

  • Projektledning och genomförande av upphandlingen
  • Juridiskt stöd under hela upphandlingsprocessen
  • Tillgång till en urvalsdatabas där handläggaren gör urval utifrån individens behov och val för att hitta HVB-hem som passar
  • Samordnad uppföljning, administration och förvaltning av ramavtalen under ramavtalsperioden.

Var med och påverka i avtalsgruppen

Kommunerna som deltar i upphandlingen kommer ha möjlighet att ingå i avtalsgruppen. I gruppen bidrar de med kunskap och beskrivning av sitt behov samt synpunkter på vilka krav som ställs. För att få ett så bra ramavtal som möjligt är det viktigt att många avropsanmälda kommuner medverkar i avtalsgruppen. Vi söker särskilt personer som har vana av strategiskt och praktiskt arbete med placeringar i HVB-hem. Gruppens utmaning blir att sätta relevanta krav, det bidrar till den kvalitet som avropsanmälda kommuner efterfrågar.

Tidplan för upphandlingen

Avtalsstart planeras till 2019-01-07.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jenny Åberg

Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 661 62 16
:

Inbjudan och anmälan till upphandlingen

Hämta anmälningsdokumentet här

SKL Kommentus UC