IT-konsulttjänster 2016

Kommuner och landsting har stort fokus på digitalisering och informationssäkerhet. Detta gör att efterfrågan på IT-konsulttjänster är hög och enligt prognoser kommer växa ytterligare framöver. Syftet med upphandlingen är att få till ett användbart ramavtal som täcker en stor del av kommunernas och landstingens behov av extern IT-kompetens.

It konsulter

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster inom följande sju kompetensområden:

  1. Verksamhetsutveckling och strategi
  2. Ledning och styrning
  3. Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
  4. Arkitekter
  5. Informationssäkerhet
  6. Användbarhet, information och webb
  7. Användarsupport

Ramavtalsleverantörerna ska kunna leverera tjänster inom samtliga kompetensområden.

Upphandlingen är indelad i sju geografiska anbudsområden som tillsammans omfattar Sveriges alla län (21 st).

Varför upphandlar vi IT-konsulter?

Att hitta rätt kompetens, i rätt tid och till rätt pris kan vara en utmaning när det gäller IT-konsulter. Målet är att teckna ramavtal med leverantörer som kan erbjuda ett brett och prisvärt utbud av IT-konsulttjänster med hög kvalitet. Utbudet ska förenkla för våra kunder att få tillgång till den kompetens de efterfrågar. Oavsett om behovet är enstaka resurser för att stärka upp den egna organisationen tillfälligt eller om ett komplett projekt efterfrågas ska ramavtalet vara användbart och tidsbesparande.

Extern remiss i samarbete med IT & Telekomföretagen

Inför upphandlingen av IT-konsulttjänster 2016 genomförde vi en extern remiss under september-oktober 2017. Det innebär att marknadens aktörer har fått möjlighet att tycka till om ett preliminärt förfrågningsunderlag innan vi annonserar upphandlingen. Endast konkurrensneutrala synpunkter som förbättrar kvaliteten på underlaget har beaktats.

Med anledning av att det finns tusentals leverantörer på den svenska marknaden och att vår administrativa kapacitet att ta emot och hantera synpunkter är begränsad, genomförde vi denna remiss i samarbete med branschorganisationen IT & Telekomföretagen, inom Almega.

För att säkerställa transparens och likabehandling publicerar vi allt material som ingick som underlag i remissen, så att det är tillgängligt för alla.

Du hittar mer information om den externa remissen under rubriken Underlag extern remiss till höger. Där kan du ladda ner utkast till förfrågningsunderlag, ifyllda svarsformulär, presentationsunderlag och ljudinspelning från mötet med de deltagande leverantörerna hos IT & Telekomföretagen den 18 oktober 2017.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering är nu avslutad. Avtalsstart beräknas till juli 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Magnus Wallbert

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 66
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom digitalisering samt IT-produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC