Lekmaterial 2017

Lek är en viktig del i alla barns liv. Att få utlopp för kreativt skapande, fantasi, intellektuella utmaningar och fysisk aktivitet har stor betydelse för utvecklingen. Upphandlingen Lekmaterial 2017 omfattar produkter för förskola som kan användas både inomhus och utomhus. Upphandlingen kommer att ta hänsyn till målet om en giftfri förskola med leksaker fria från miljö- och hälsofarliga ämnen.

Bakgrund Operation giftfri förskola

Operation giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Syftet med projektet är att minska de miljögifter som barnen utsätts för dagligen. Kända problemmaterial är bland annat skumgummi och mjukgjord PVC, vilka är vanliga på förskolan. Med tanke på att många barn spenderar stor del av sin tid där är projektet av högsta vikt. Läs mer om Operation giftfri förskola här.

Om upphandlingen Lekmaterial 2017

Lekmaterial 2017 ersätter Lekmaterial 2013 som löper ut maj 2018 och omfattar 6 produktområden

  • Lekmaterial Inne- och utelek
  • Pedagogiska läromedel
  • Hobbymaterial
  • Lekmöbler och lekmattor
  • Barnvagnar och cyklar
  • Belöningsleksaker

Varför upphandlar vi lekmaterial?

Vi vill ta fram ett ramavtal som kan bidra till målet om giftfria förskolor. En upphandling som denna är omfattande och tidskrävande, genom en samordnad upphandling kan vi spara resurser åt kommunerna samt ställa höga hållbarhetskrav. När Lekmaterial 2017 är klart för avrop hoppas vi på hög användning hos Sveriges kommuner. På så sätt gör vi en gemensam kraftansträngning att ge våra barn en giftfri vardag.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering är nu avslutad. Ramavtal ska vara klart maj 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Utbildning och lärande

Tipsa en vän

Kontaktperson

Charlotte Dagnäs

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 86
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Utbildning- och lärande. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC