Park- och lekplatsutrustning 2017

Lekplatser är av stor betydelse i parker och på skolgårdar. Barn i alla åldrar behöver ytor för spring och klätterutmaningar eller gungor som ger pirr i magen. Syftet med denna upphandling är att erbjuda säker lekplatsutrustning som både möter barns behov av rörelse och uppmuntrar till integration. Produkterna ska även passa barn med funktionsnedsättning.

Det kommande ramavtalet ska löpa parallellt med och sedan ersätta nuvarande avtal, Lekplatsutrustning 2013, när det löper ut augusti 2018.

Information mars 2018: Lekplatsutrustning 2017 blir Park- och lekplatsutrustning 2017

Då upphandlingen även inkluderar parkutrustning har vi valt att ändra namnet. Detta för att förtydliga samt underlätta både för leverantörer och kunder. Namnändringen påverkar inte den avropsberättigade kretsen.

Om upphandlingen Park- och lekplatsutrustning 2017

Upphandlingen omfattar utrustning för:

  • Lekplatser
  • Skolgårdar
  • Förskolors utemiljö
  • Parker och andra offentliga miljöer utomhus

Produkterna och tillverkningen ska uppfylla

  • Gällande säkerhetskrav för lekutrustning
  • Miljö- och hållbarhetskrav
  • Sociala krav som kopplar till mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner samt arbetares skydd och säkerhet (exempelvis arbetsrätt, tvångsarbete och barnarbete)

Vid produktion utomlands är arbetsmiljöfrågorna extra viktiga.

Varför upphandlar vi park- och lekplatsutrustning?

Växande barnkullar, nya bostadsområden eller befintligt slitet material som kräver utbyte gör att behovet av säker park- och lekplatsutrustning är konstant. Dagens samhälle behöver stimulera barns utveckling - mindre skärmtid, mer fysisk lek. Upphandlingen tillmötesgår den pågående satsningen på upprustning av skolgårdar samt utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden över hela Sverige.

Var med och påverka

Har du erfarenhet av eller åsikter kring park- och lekplatsutrustning och vill tycka till ser vi dig som ett värdefullt tillskott i vår avtalsgrupp för Lekplatsutrustning 2017. Anmäl dig till gruppen här bredvid.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering sker Q1 2018 och därefter beräknar vi att ramavtalet ska vara färdigt för avrop andra kvartalet 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Bostäder- och entreprenad

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mauritz Canevall

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 05
Mobil:
076 125 19 23
:

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

SKL Kommentus UC