Postförmedlingstjänster 2017

Fungerande postgång är ett måste för alla som skickar brev, paketförsändelser och fakturor löpande. Upphandlingen spänner därför över ett heltäckande tjänsteutbud där samtliga tjänster ska möta kraven på korrekt hantering och att utskicken håller avtalade tider. Det kommande ramavtalet blir både en administrativ lättnad och enkelt att använda.

Postförmedlingstjänster 2017 ska löpa parallellt med och sedan ersätta Postförmedlingstjänster 2013 och 2013-2 när de löper ut oktober 2018.

Om upphandlingen Postförmedlingstjänster 2017

Upphandlingen omfattar följande tjänsteområden:

 • A- och B-post
 • Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A- och B-post
 • Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A- och B-post
 • Sorterad posttidning, B-post
 • Osorterad posttidning, B-post
 • Utkörning av brevförsändelser från postbox
 • Hämtning av brevförsändelser för vidare distribution
 • Oadresserad direktreklam (ODR)
 • Paketförmedling
 • Kurir- och budtjänster

Upphandlingen omfattar inte

 • Förmedling av information via filer/datorsystem/internet till leverantör för utskrift- och kuvertering Se vårt ramavtal Utskriftstjänster
 • Köp eller hyra av frankeringsmaskin

Varför upphandlar vi postförmedlingstjänster?

Nuvarande ramavtal fungerar bra, men har delar som vi tänker korrigera genom den nya upphandlingen. Till detta hör exempelvis förbättringar av leveranser och att begreppet ODR får en tydligare avgränsning för att undvika feltolkningar. Det kommer även förslag till förändringar i den nya postlagen som vi behöver ta hänsyn till.

Var med och påverka

Vi söker personer till avtalsgruppen för Postförmedlingstjänster 2017. Är du upphandlare med extra kunskap om post eller ansvarig för posthanteringen i din verksamhet? Då sitter du inne med den kompetens vi särskilt efterfrågar och är varmt välkommen. Anmäl dig till avtalsgruppen till höger.

Tidplan för upphandlingen

Vi beräknar annonsera upphandlingen Q1 2018 och att ramavtalet ska vara färdigt för avrop Q2 2018.

Om upphandlingen

 • Status: Planerad
 • Upphandlingsområde: Administrativa tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Evelina Emanuelsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 88
:

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

SKL Kommentus UC