Stationstankning 2017

Denna upphandlings syfte är att ge smidig tillgång av drivmedel till din verksamhets person- och transportbilar. I upphandlingen ingår även andra nödvändiga tillbehör, produkter samt tjänster som behövs för fordonens skötsel och funktion. Allt till mycket bra rabattnivåer.

Kommande ramavtal blir klart för avrop och beställning april 2018. Det nuvarande avtalet Stationstankning 2014 löper ut juni 2018.

Om upphandlingen Stationstankning 2017

Upphandlingen omfattar

  • samtliga befintliga drivmedel för främst personbilar och lätta transportfordon på olika typer av drivmedelsanläggningar
  • automattvätt
  • tillbehör (torkarblad, glödlampor etcetera)
  • trafikprodukter (spolarvätska med mera)
  • smörjoljor

Utvecklingen av biodrivmedel både som rent bränsle och som inblandning i fossilt bränsle går snabbt. Målet med upphandlingen blir därför att ta fram ett flexibelt ramavtal som kan uppgraderas med nya bränslen och bränsleblandningar under ramavtalsperioden.

Varför upphandlar vi stationstankning?

Det befintliga ramavtalet Stationstankning 2014 har flest avropsanmälda av alla våra ramavtal. Stationstankning 2017 blir därmed en naturlig och efterfrågad ersättare.

Tidplan för upphandlingen

Avtal har tecknats med samtliga ramavtalsleverantörer. Avtalsstart blir 16 april 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Teknik- och energi

Tipsa en vän

Jan Jäderberg

Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 14
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC