Stödboende 2017

Det här är en upphandling som omfattar placeringar i stödboenden för personer i åldern 16-20 år. Upphandlingen genomförs i eget namn och de kommuner som vill delta i upphandlingen behöver göra en föranmälan.

En föranmälan är inte bindande men måste göras om din kommun avser att använda ramavtalet någon gång under ramavtalstiden. Genom anmälan blir kommunen avropsberättigad part och det innebär att ni har möjlighet att avropa från tecknat ramavtal, dock ingen skyldighet.

Om upphandlingen

Upphandlingen kommer att omfatta tillståndspliktigt Stödboende för åldrarna 16-20 år.

Huvudmålgrupperna är följande:

  • Barn och unga som kommit som ensamkommande barn till Sverige
  • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation
  • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik

Varför upphandlar vi stödboende?

Upphandlingar av externa placeringar är komplexa och resurskrävande för en enskild kommun. Detta är andra gången vi upphandlar stödboende och vi har arbetat inom området sedan 2011. Därför har vi byggt upp specialistkompetens att genomföra upphandlingar inom IFO.

Genom att gå med i upphandlingen erbjuds kommunerna:

  • Projektledning och genomförande av upphandlingen
  • Juridiskt stöd under hela upphandlingsprocessen
  • Tillgång till en urvalsdatabas där handläggaren gör urval utifrån individens behov och val för att hitta ett stödboende som passar
  • Samordnad uppföljning, administration och förvaltning av ramavtalen under ramavtalsperioden.

Var med och påverka i avtalsgruppen

Kommunerna som deltar i upphandlingen kommer ha möjlighet att ingå i avtalsgruppen. I gruppen bidrar de med kunskap och beskrivning av sitt behov samt synpunkter på vilka krav som ställs. För att få ett så bra ramavtal som möjligt är det viktigt att många avropsanmälda kommuner medverkar. Vi söker särskilt personer som har vana av strategiskt och praktiskt arbete med placeringar i stödboende. Gruppens utmaning blir att sätta relevanta krav på stödboendets innehåll, det bidrar till den kvalitet som avropsanmälda kommuner efterfrågar.

Tidplan för upphandlingen

Avtalsstart planeras till 2019-02-01.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Frida Skårner

Kategoriansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 27
:

Inbjudan och anmälan till upphandlingen

Hämta anmälningsdokumentet här

SKL Kommentus UC