Stödboende 2017

Det här är en ombudsupphandling som omfattar placeringar i stödboenden för personer i åldern 16-20 år. Vi kommer skicka ut en inbjudan till kommunerna om att delta i upphandlingen under februari 2018. De kommuner som anmäler sig blir ramavtalspart.

Då området påverkats av nya regelverk arbetar vi just nu med omvärldsbevakning och behovsanalys för att i samband med inbjudan ge en mer specifik beskrivning av omfattningen.

Om upphandlingen

Syftet med kommande ramavtal är att tillgodose deltagande kommuners behov av externa stödboendeplaceringar med god kvalitet. Ramavtalen ska tillsammans med en urvalsdatabas vara ett stöd i placeringsprocessen och förenkla för handläggare och den enskilde individen att hitta det bästa boendet utifrån dennes behov.

Varför upphandlar vi stödboende?

Upphandlingar av externa placeringar är komplexa och resurskrävande för en enskild kommun. Detta är andra gången vi upphandlar stödboende och vi har arbetat inom området sedan 2011. Därför har vi byggt upp specialistkompetens att genomföra upphandlingar inom IFO.

Genom att gå med i upphandlingen får deltagande kommuner:

  • Projektledning och genomförande av upphandlingen
  • Juridiskt stöd under hela upphandlingsprocessen
  • Tillgång till en urvalsdatabas där handläggaren gör urval utifrån behov och önskemål för att hitta ett stödboende som passar individen
  • Samordnad administration och ramavtalsuppföljning där uppföljningsarbetet fördelas mellan SKI och kommunerna

Var med och påverka i avtalsgruppen

Kommunerna som deltar i ombudsupphandlingen kommer ha möjlighet att ingå i avtalsgruppen. I gruppen bidrar de med kunskap och beskrivning av sitt behov av stödboenden samt synpunkter på vilka krav som ställs. För att få ett så bra ramavtal som möjligt är det viktigt att dessa kommuner medverkar. Vi söker särskilt personer som har vana av strategiskt och praktiskt arbete med placeringar i stödboende. Gruppens utmaning blir att sätta relevanta krav på stödboendets innehåll, det bidrar till den kvalitet som deltagande kommuner efterfrågar.

Tidplan för upphandlingen

Avtalsstart planeras till 2019-02-01.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Frida Skårner

Kategoriansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 27
:
SKL Kommentus UC