Vårt arbetssätt och hur du kan ta del av våra ramavtal

Här har vi samlat information till dig som vill ta del av våra ramavtal och som är upphandlare, beställare eller leverantör. Här kan du också läsa om hur vi på SKL Kommentus Inköpscentral arbetar med samordnad upphandling.

Vill du använda våra ramavtal?

För att en myndighet ska kunna avropa på våra ramavtal så måste det finnas en registrerad inloggningsansvarig. Du kan kontakta oss via mail för att höra om din myndighet finns registrerad eller för att anmäla dig. Därefter hanterar du myndighetens konto via "Mina sidor". 

 • :
 • Mina sidor
  ">
 • Är du upphandlare?

  Alla kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag kan använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar, under vissa förutsättningar. Du kan även vara med och påverka våra upphandlingar på olika sätt.

 • Är du beställare?

  Vi har en basportfölj med ett 80-tal ramavtal som du som är avropsberättigad kan beställa ifrån. Hur du avropar finns beskrivet för respektive ramavtal. Läs mer om hur det går till nedan.

 • Är du leverantör?

  Stora som små företag har möjlighet att bli leverantörer till våra nationella ramavtal. Här får du information om hur du kan få Sveriges kommuner, landsting och regioner som kunder.