För leverantörer

Vi upphandlar på nationell nivå för upp till 7 miljarder kronor årligen. Vill du bli leverantör på våra ramavtal börja med och bevaka våra upphandlingar. Som ramavtalsleverantör når du ut till alla kommuner och landsting. Du får även hjälp med marknadsföring av dina varor och tjänster.

Är du företagare och intresserad av att leverera varor och tjänster till Sveriges kommuner och landsting?

Alla kan bli en av våra leverantörer - små som stora företag

Vi upphandlar årligen för upp till 7 miljarder kronor. Spännvidden är stor på det vi upphandlar. Vi upphandlar allt ifrån fordon, trygghetslarm och läromedel till vägsalt, lekmaterial och storköksutrustning.

Upphandlingarna är alla på nationell nivå men ofta indelade i olika geografiska distrikt vilket ger dig som leverantör, oavsett storlek på företaget, möjlighet att konkurrera om affärerna.

En bred plattform att arbeta utifrån

Du når ut till alla Sveriges kommuner, landsting och regioner inklusive deras bolag som leverantör på våra ramavtal.

Med andra ord når du 290 kommuner, 21 landsting och bolag.. Vi har cirka 60 ramavtal i vår basportfölj och vi utökar löpande vårt utbud med nya upphandlingar.

Vi hjälper till med marknadsföring

Vår marknadsavdelning hjälper dig med att marknadsföra dina varor eller tjänster. Du får dessutom träffa andra leverantörer vid kontraktsskrivning och har då möjlighet att tillsammans med oss skräddarsy kommunikationen för just ditt företag till kommuner, landsting och bolag från norr till söder.

Vår ambition är att det skall vara lätt att lämna anbud till oss. För att kunna vara med och lämna anbud gäller det för dig att bevaka vilka upphandlingar som annonseras, det gör du lättast genom att följa våra planerade och pågående upphandlingar via vår webbplats.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar