För beställare

Innan du avropar från våra ramavtal ska ansvarig hos er anmäla avrop från det ramavtal du vill använda. Själva avropsförfarandet ser olika ut beroende på vilket ramavtal du väljer att utnyttja.

Innan du kan avropa från våra ramavtal ska någon hos er anmält avrop via vår webbplats. I samband med anmälan behöver ni även godkänna våra allmänna villkor.

Den som gör avropsanmälan är i de flesta fall upphandlingsansvarig eller den person som denne har utsett att göra avropsanmälan. Kontrollera också att er upphandlande myndighet/enhet är avropsberättigad på aktuellt ramavtal.

När ni anmält avrop via vår webbplats skickar vi ett meddelande om detta till leverantörerna på ramavtalet. Efter detta kontaktas du av leverantören/leverantörerna och de informerar sig om förutsättningarna för ditt kommande avrop.

Avropsordningen ser olika ut

Händelsekedjan blir lite olika beroende på om leverantörerna är rangordnade eller om leverans sker efter en förnyad konkurrensutsättning. Ni ansvarar själva för att ta reda på vilken avropsordning som gäller.


Vid rangordning kontaktar du leverantörerna i den ordning de är listade i rangordningen. Vid förnyad konkurrensutsättning skickar du, i enlighet med de villkor som gäller för det aktuella ramavtalet, ut en förfrågan till alla leverantörer med en specifikation på det du vill avropa.

våra ramavtalssidor finns vägledning för avrop, avropsstöd och andra stödjande dokument för hur du avropar och beställer varor/tjänster på just det ramavtalet.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar