Rangordning

Rangordning är en ordning för tilldelning av kontrakt i ett avtal. Rangordning är en vanlig fördelningsnyckel för ramavtal som har flera ramavtalsleverantörer. Du som ska avropa och beställa varor och/eller tjänster på ett ramavtal med rangordning börjar med att kontakta den leverantör som står rangordnad som nummer ett.

På ramavtal som tillämpar rangordning får ramavtalsleverantörerna en plats i den ordning i vilken du som beställare ska kontakta dem för avrop. Detta är den så kallade "rangordningen".

Kontakta alltid nummer ett först

Du kontaktar alltid den leverantör som är rangordnad som nummer ett i första hand.

Om denne inte kan leverera enligt de villkor som är angivna i ramavtalet får du gå vidare och kontakta den som är rangordnad som nummer två och så vidare.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar